Christiane Kuehne

Christiane Kuehne

1955

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2017. Ordförande i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan mars 2019.

Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.

Curriculum

Styrelseledamot i James Finlays Ltd, Wetter Foundation och Foundation Pierre du Bois.

Operativa befattningar inom Nestlé Group 1977–2015. Hennes senaste operativa befattning i Nestlé var Head of Strategic Business Unit Food med strategiskt ansvar för Nestlés livsmedelsverksamhet på global nivå.

 

Utbildning

LL.M., B.B.A.

Andra styrelsemedlemmar