Elisabeth Fleuriot

Elisabeth Fleuriot

1956

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2013. Ledamot i finans- och revisionskommittén sedan mars 2019.

Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.

Curriculum

Styrelseledamot samt ordförande för kommittén för socialt ansvar i G4S. VD och koncernchef för Thai Union Europe Africa 2013–2017. Senior Vice President, Emerging Markets and Regional Vice President, Frankrike, Benelux-länderna, Ryssland och Turkiet, i Kellogg Company 2001–2013. General Manager, Europa, i Yoplait, Sodiaal Group 1998–2001. Ett flertal ledande befattningar inom Danone Group 1979–1997.

 

Utbildning

M.Sc. (Econ.).

Andra styrelsemedlemmar