Mall för beskrivning av finansiell rapportering och informationsgivning

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Information som ges ska vara korrekt, aktuell och baserad på fakta. Stora Enso betonar vikten av att lämna konsekvent, transparent och korrekt information. I enlighet med principen om rättvis informationsgivning offentliggör Stora Enso alla relevanta uppgifter som påverkar dess aktiekurs för alla intressenter samtidigt. För att uppfylla detta krav har Stora Enso insett betydelsen av denna webbplats.

Stora Enso publicerar information i följande format:

  • Börs- och pressmeddelanden
  • Delårsrapporter
  • Årsrapporter
  • Investerarpresentationer publiceras på webbplatsen i samband med investerarmöten och seminarier
  • Konferenssamtal i samband med delårsrapporter kan följas på webbplatsen via en podsändning. En utskrift av samtalen görs tillgänglig några dagar senare

Stora Ensos koncernbokslut och delårsrapporter upprättas enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) och årsredovisningen och delårsrapporterna publiceras på finska och engelska. Den ekonomiska delen av årsrapporten översätts även till tyska och delårsrapporterna till svenska. Stora Enso Oyj:s bokslut upprättas i enlighet med den finska bokföringslagen.

Delårsrapporter samt börs- och pressmeddelanden publiceras direkt på webbplatsen, där det också är möjligt att prenumerera på e-postnotifieringar.

Informationsgivningspolicy

Stora Enso-koncernens informationsgivningspolicy betonar vikten av transparens, trovärdighet, ansvarstagande, proaktivitet och dialog. Den är formulerad enligt Storas Enso-koncernens kommunikationspraxis, som följer alla lagar och förordningar som gäller för bolaget. Principerna i Informationsgivningspolicyn godkändes av Stora Enso Abp:s styrelse den 12 maj 2004 och uppdaterades senast 2020.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Snabblänkar