Riskhantering

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Effektiv riskhantering är ett konkurrenskrav och en väsentlig del av värdeskapandet, och därför är Stora Ensos riskhanteringsprocess nära sammanlänkad med koncernens strategi. Vi har åtagit oss att säkerställa att en holistisk, systematisk och proaktiv hantering av av risker och möjligheter är en integrerad del av vår verksamhetsförvaltning tillsammans med noga utformade riskreducerande åtgärder.

Hänsyn tas till strategiska och operativa risker samt risker relaterade till efterlevnad, finansiella marknader och rapportering, inklusive frågor som rör hållbarhet och koncernens anseende. Identifierade risker analyseras och utvärderas för att fastställa deras finansiella och icke-finansiella konsekvenser, sannolikheten för att de inträffar samt deras orsaker.

Internrevision

Internrevision

Snabblänkar