Tretton miljoner kilo lök – varje år

Publicerat 10 oktober 2018
Låter Åhus-Grönt bekant? Inte? Sannolikheten är ändå stor att du ätit en produkt från just Åhus-Grönt, även om du själv inte varit medveten om det. Från den skånska östkusten hämtar nämligen McDonald’s i Sverige all färsk lök till sina hamburgare.

Ett par mil söder om Kristianstad ligger Horna Gård, där Per Johansson och Patrik Olofsson driver Åhus-Grönt. Från att ha börjat i mindre skala brukar man idag över 500 hektar odlingsmark och driver ytterligare 45000 kvadratmeter växthus.

"När jag började arbeta med detta i början av 90-talet fanns det många små odlare, idag är vi några få stora"  säger Per Johansson.

Med en produktion på mer än 13000 ton lök och 7000 ton isbergssallat varje år är Åhus-Grönt en av de största svenska odlarna av dessa livsmedel.

Kraven växer med McDonald’s

Sedan några år tillbaka är Åhus-Grönt leverantör av all färsk lök till McDonald’s i hela Sverige. Förutom att det innebär en trygg försäljning betyder det även att lökens kvalitet kontrolleras ytterst noggrant.

– McDonald’s ställer väldigt höga krav på sina produkter, säger Per. Vår affärsmodell har alltid varit hög kvalitet och leveranssäkerhet, men med McDonald’s har vi höjt standarden några steg till.  

Blåser bort skalen

Allt fler restauranger och storkök vill idag köpa färdigskalad och tvättad lök. Så för att möta efterfrågan har Åhus-Grönt köpt in en maskin som med hjälp av tryckluft blåser bort skalen på löken, tvättar den och skär upp den genom roterande knivar. Därefter kyls och packas löken i påsar i något av kylrummen på lagret innan de är redo att distribueras ut till rätt kunder. 

De stora mängder lök Åhus-Grönt odlar gör att den del som går till McDonald’s trots allt ändå är förhållandevis liten, bara runt 3 procent. Den största delen går i slutändan ut till de stora livsmedelskedjornas grossister, för att slutligen hamna i vanliga hushåll.

Vind, well och vatten

Under en längre tid har Åhus-Grönt samarbetat med Stora Enso Packaging. Tillsammans har man tagit fram helt nya typer av lådor för lagring av grödor. Förutom de klassiska oktabinerna, som används för distribution av lök till grossister, har samarbetet lett till att man har ersatt gamla solidkartonger med wellådor.

Per berättar att han ser en ljus framtid för just wellförpackningarna. Dels är de billigare än solidlådor, dels gör de återvinningen enklare för kunderna. Dessutom har man tagit fram en speciell låda för användning vid regnväder, för att undvika att wellen luckras upp och förstörs.

Just vädret är enligt Per den största svårigheten med yrket. Ingen dag är den andra lik och man får helt enkelt alltid vara väl förberedd. Alla typer av väderlek har sin inverkan på hur arbetsdagen ser ut.

– Det enda vi i slutändan kan vara säkra på är att morgondagen blir annorlunda, avslutar Per.

Läs mer om våra förpackningar i wellpapp och förpackningar för livsmedel. Mer om Åhus-Grönt hittar du på www.ahusgront.se