Fallstudie: St. Joseph’s School, Ekeren, Belgien

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Trähus för skolbyggnader. Se vad du kan bygga på bara sex månader med prefabricerade moduler i massivt trä! Vi pratade med Karel Verzelen, CEO på CLT-S, om St. Joseph’s School i Ekeren, Belgien.

Foto: Stora Enso Partner: CLT-S

St. Joseph’s School, Ekeren, Belgien 

Den här skolan på 20 000 m² monterades på bara sex månader för hela konstruktionen, med hjälp av > 4 500 m³ CLT (korslimmat trä) från Stora Enso. Foto: Stora Ensos partner: CLT-S.

Kan du berätta mer om St. Joseph’s School? 

St. Joseph’s School är en befintlig skola som behövde flyttas på grund av de infrastrukturarbeten som pågår runt belgiska Antwerpen. Flytten behövde gå fort och fick inte försena infrastrukturarbetet.  

Tomten lokaliserades mycket snabbt i ett bostadsområde i Ekeren. Det nya skolområdet kommer att rymma över 400 elever på en runt 20 000 m² stor yta, och kommer att ha alla moderna faciliteter för att erbjuda eleverna en högkvalitativ utbildning och attraktiv miljö. 

St. Joseph’s School, Ekeren, Belgien

 I takt med att efterfrågan på mer hälsosamma och hållbara byggnader ökar väljer många prefabricerade lösningar i massivt trä, som Sylva™ by Stora Enso. Sylva består av ett helt förnybart byggmaterial vars inbäddade utsläpp hör till de lägsta tänkbara. Materialet genererar i stort sett inga utsläpp att prefabricera och bidrar till lärarnas och elevernas allmänna välbefinnande med sina gröna designmöjligheter. Foto: Stora Ensos partner: CLT-S

Varför byggdes St. Joseph’s School i trä?

När man hade enats om tomten anordnades en tävling för att hitta rätt arkitekt och design för skolan. Bovenbouw Architectuur, som vann tävlingen, insåg genast att det här var en unik möjlighet, och att tiden var mycket knapp. Därför ville de hitta ett byggkoncept som gick snabbt att producera och som reducerade monteringstiden på byggplatsen. Förutom snabb byggnation var även hållbarhet en mycket viktig aspekt. Prefabricerade element var ett måste, och eftersom CLT (korslimmat trä) är ett av de mest hållbara material som kan prefabriceras var det ett enkelt beslut. 

St. Joseph’s School, Ekeren, Belgien

Det här moderna skolprojektet krävde endast 100 träleveranser med relativt låg vikt. Det är 80 % mindre än om skolan hade byggts i betong. Föreställ dig att 500 tunga cementlastbilar i stället hade förpestat miljön i bostadsområdet Ekeren med oönskade avgaser och bullernivåer. Det här alternativet är inte bara trevligare för de boende och byggarbetarna i området – det är även en viktig hälso- och miljöaspekt, eftersom bilavgaser har särskilt negativ påverkan på barns lungor. Foto: Stora Enso Partner: CLT-S 
St. Joseph’s School har byggts med fabriksproducerade byggelement – berätta mer om hur det fungerar.

Projektet har utformats för att använda så många prefabricerade element som möjligt. Det grundläggande konceptet har kopierats genom hela byggnaden: pelare och balkar i GLT (limträ) och väggar och golv i CLT. 

Fästelementen hölls så enkla som möjligt, och av estetiska skäl ville arkitekterna inte se några skruvar eller andra monteringsdetaljer i stål. Vi skapade helt enkelt ett kit för alla typer av rum och utrymmen i byggnaden.  

Hur är det att arbeta så här? Finns det några särskilda utmaningar?

Förberedelserna är avgörande. Eftersom vi är vana vid att arbeta med CLT visste vi redan att byggnaden måste modelleras fullständigt i 3D, eftersom den kommer att levereras och monteras på byggplatsen exakt som 3D-modellen. BIM-processen inför den faktiska byggperioden är den största utmaningen. El och VVS måste integreras felfritt i byggmodellen, eftersom det behövdes mängder av utskärningar i balkarna.   

När ni inleder ett projekt som det här, vem fattar beslut om att trä är det lämpligaste materialet?

Beslutet att använda trä fattades framför allt med tanke på snabbhet och hållbarhet. En annan faktor var den positiva påverkan som trä har på eleverna. Skolans styrelse blev snabbt övertygad. Jämfört med traditionella byggmaterial är trä fortfarande en nischprodukt, men i vår nuvarande situation där hållbarhet är en såpass viktig fråga ökar efterfrågan på och marknadsandelarna för trä som byggprodukt.  

När trä väl har valts som material, hur ser processen ut för beställningen av anpassade, färdigutskurna element?

Vårt företag, CLT-S, vill vara med från start, för då kan vi påverka designprocessen och optimera strukturen. Eftersom detta var en offentlig upphandling kom vi in lite senare i processen. 

När CLT-S väl är ombord inleder vi direkt vårt samarbete med byggherren (i det här fallet Van Roey) för att samordna utformningen av byggritningarna i BIM. Så snart produktionsmodellen är klar skickar vi den till Stora Enso, och några veckor senare anländer de första lastbilarna till byggplatsen.  

Det här projektet omfattade endast 100 lastbilar. Samtliga delar levererades och monterades inom en period på bara sex månader för hela konstruktionen. Produktions- och monteringsprocessen har gått enormt snabbt.  

På den här korta tiden fångar runt 20 000 m² trä in över 4 500 ton CO₂. Det trä som användes i det här projektet växer tillbaka på mindre än en timme i våra österrikiska skogar.  

Byggnation i trä är verkligen en trend som har kommit för att stanna, eller hur? 

Ja, hela vår affärsmodell bygger på den övertygelsen.  

Så vad säger eleverna och lärarna om sin nya skola? 

Alla ser fram emot att få flytta in i början av nästa år. Den nya skolan kommer att lyfta närområdet och bli som ett andra hem för barnen. Skolan är designad i material som är nära naturen, vilket skapar en hälsosam miljö där kommande generationer kan blomstra.  

Tack för att du tog dig tid att prata med oss om att bygga skolor i trä. Innan vi skiljs åt kan du väl berätta lite om dig själv och CLT-S?

Jag heter Karel Verzelen och jag är CEO på CLT-S. CLT-S är partner till Stora Enso för den nederländska och belgiska marknaden. På CLT-S hanterar vi ingenjörskonst, produktionsdesign, logistik och montering av CLT och andra träprodukter. Vi var en av Stora Ensos allra första partners, och vi är stolta över vår erfarenhet och expertis som underleverantör för alla träkonstruktioner. 

 

Den här fallstudien har utarbetats av Louisa Russell, Content Manager, Stora Enso Wood Products.  

En del av en serie fallstudier om skolor i förädlat trä

Oavsett om du är utvecklare, stadsplanerare, arkitekt, eller förälder till ett barn i skolåldern, vill du säkert veta mer om hur moderna träprodukter förändrar vårt sätt att bygga skolor till det bättre.  

Tidigare har skolbyggnader ofta behövt prioritera byggkostnader och snabbhet för att bygga utanför ordinarie undervisningstid. Tack vare Sylva™ by Stora Enso behövs det inte längre. Det har aldrig varit enklare att låta exponerade bärande trästommar bli en del av skolan för att gynna barnens välbefinnande, utveckling och inlärning på ett sätt som både är miljö- och byggmässigt hållbart.

Läs mer om hur byggnation i massivt trä får toppbetyg inom skolprojekt. 

Snabbfakta 

  • Cirka 400 barn mellan 6 och 18 år kommer att gå här. 
  • Total storlek: ca 20 000 m² 
  • Byggherre: Van Roey  
  • Arkitekt: Bovenbouw 
  • Total kostnad: > 30 miljoner euro exkl. moms. 
  • CLT från Stora Enso: > 4 500 m³ 
  • Monteringstid:  6 månader 
  • Totalt antal leveranser av CLT från Stora Enso: 100 
  • Total byggtid: 1 år 
  • Skolan öppnar under Q1–Q2 2023

Särskilt tack till Karel Verzelen, CEO på CLT-S, för den här intervjun, och till Charly Reignier, Stora Enso.