Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Korslimmat trä (CLT)

Vi bygger framtiden med korslimmat trä

Korslimmat trä (CLT) är en produkt i massivt trä som kan ersätta betong och stål i moderna byggnationer. I takt med att byggnader blir hållbarare och träkonstruktioner växer i storlek har CLT blivit en allt populärare lösning för bjälklag, tak, väggar och trappor tack vare materialets bärförmåga, utseende och mångsidighet.

Foto: Belén Imaz/ÁBATON Arquitectura/Madergia

Vad är CLT?

CLT står för Cross Laminated Timber och tillverkas av av flera massiva träskikt som sammanfogas med ett höghållfast lim i altererande räta vinklar. Materialet är idealiskt för stora golv-, tak- och väggelement där massivt trä ger betydligt lägre koldioxidutsläpp än betong och stål.

Varför CLT från Stora Enso?

Korslimmat trä är känt för sin höga bärförmåga. Det är ett hållbart alternativ till betong och stål tack vare materialets akustiska, brandtekniska, seismiska och termiska beteende. CLT från Stora Enso tillverkas av PEFC- eller FSC-certifierat barrträ.

CLT från Stora Enso som anpassas och levereras just-in-time (JIT) är en del av vår byggsats Sylva™ by Stora Enso*, som kan användas inom en mängd olika områden:

* Sylva™ by Stora Enso är för närvarande endast tillgängligt i Europa och Australien.

Bildgalleri

25 King Street, Brisbane, Australien
CLT-interiör i Waldchalets, Brandnertal, Österrike
Sylva CLT trappa på Haltia Nature Centre, Finland
Camino de la Huerta, Spanien
25 King Street, Brisbane, Australien
Foto: Lendlease, Stora Enso-partner: Lendlease, exploatör: Impact Investment Group, arkitekt: Bates Smart
CLT-interiör i Waldchalets, Brandnertal, Österrike
Arkitekt: architekturhandwerk, exploatörer: familjen Durnwalder, år: 2020, foto: Günter Richard Wett
Sylva CLT trappa på Haltia Nature Centre, Finland
Foto: Vessi Hämäläinen, arkitekt: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, byggherre: YIT Rakennus Oy
Camino de la Huerta, Spanien
Foto: Belén Imaz, arkitekt: ÁBATON Arquitectura, Stora Enso-partner: Madergia

Hur tillverkas CLT från Stora Enso?

Teknisk produktbeskrivning

CLT från Stora Enso tillverkas av minst tre enkelskiktskivor som sammanfogas med höghållfast lim i rät vinkel. Varje skikt består av ett antal hållfasthetssorterade brädor som är fingerskarvade och sammanfogade kant i kant. När dessa starka och styva skikt limmas och pressas samman blir det paneler av CLT som kan bli upp till 16 m långa.

Fördelar med att designa och bygga med korslimmat trä (CLT)

CLT-produkter ger följande fördelar

 • Minskar utsläppen med upp till 70% i jämförelse med betong och stål.

 • Snabb montering och installation på plats sparar tid och kan sänka de totala kostnaderna.

 • Starka, styva, stabila och klarar lastfördelning i två riktningar.

 • Bra värme- och ljudisolering samt behagligt och hälsosamt inomhusklimat.

 • Våra Sylva CLT-applikationer kan ge tillräcklig brandhållfasthet för att uppfylla brandskyddskraven.

 • Sortimentet av synliga kvaliteter gör det möjligt att uppleva träets naturliga utseende och känsla.

 • Starka, robusta, visuellt tilltalande och CE-märkta byggkomponenter ETA-14/0349.

 • Måttbeställda och prefabricerade byggprodukter levererade just-in-time (JIT) till byggplatsen.

 • Ger upp till 10 % mer boyta.

Sylva CLT Bjälklag och Väggar

 • Klarar betydligt högre belastningar i jämförelse med en stomme av lösvirke, vilket gör CLT lämpligt som material i medelhöga byggnader.

 • Sylva CLT Bjälklag är det tunnaste trägolvsalternativet för små till medelstora spännvidder.

Sylva CLT Trappor

 • Prefabricerade som en enhet för snabb installation och omedelbar åtkomst till arbetsvåningen.

 • Inga tillfälliga byggtrappor behövs.

 • Precisionskapade utan någon formnings- eller härdningstid.

 • Perfekt passform i träkonstruktionen – levereras samtidigt som andra byggelement och installeras av samma hantverkare.

Användningsområden

Upptäck möjligheterna med massivt trä i vårt 3D-verktyg

Visa byggnadskoncept

Produktsortiment och egenskaper

Produkttyper

CLT – typ C

De yttre lagren ligger i rät vinkel mot skivans produktionslängd. Används oftast för väggar.

 

 

Standardvarianter

CLT typ C-skivor finns med 3 eller 5 skikt.

Maxlängd: 16 m

Maxtjocklek: 160 mm

Maxbredd: 3,45 m*

Standardbredder

2,25 m, 2,45 m, 2,75 m, 2,95 m, 3,25 m*, 3,45 m*

*Större mått kan fås på begäran. Kontakta din lokala säljare för mer information.

CLT typ C

Fiberriktningen på de yttre skikten är alltid parallell med produktionsbredden.

Tjocklek [mm] Typ [-] Skikt [-] Variant [mm]
C* L C* L C* L C*
60 C3s 3 20 20 20
70 C3s 3 20 30 20
80 C3s 3 20 40 20
90 C3s 3 30 30 30
100 C3s 3 30 40 30
110 C3s 3 40 30 40
120 C3s 3 40 40 40
100 C5s 5 20 20 20 20 20
120 C5s 5 30 20 20 20 30
140 C5s 5 40 20 20 20 40
150 C5s 5 40 20 30 20 40
160 C5s 5 40 20 40 20 40

* Slipriktningen är vinkelrät mot fiberriktningen.

CLT – typ L

De yttre lagren löper parallellt med skivans produktionslängd. Används oftast för golv och tak.

 

Standardvarianter

CLT typ L-skivor finns med 3, 5, 7 eller 8 skikt.

Maxlängd: 16 m

Maxtjocklek: 320 mm

Maxbredd: 3,45 m*

 

Standardbredder

2,25 m, 2,45 m, 2,75 m, 2,95 m, 3,25 m*, 3,45 m*

*Större mått kan fås på begäran. Kontakta din lokala säljare för mer information.

CLT typ L

Fiberriktningen på de yttre skikten är alltid vinkelrät mot produktionsbredden.

Tjocklek [mm] Typ [-] Skikt [-] Variant [mm]
L C L C L C L
60 L3s 3 20 20 20
70 L3s 3 20 30 20
80 L3s 3 20 40 20
90 L3s 3 30 30 30
100 L3s 3 30 40 30
110 L3s 3 40 30 40
120 L3s 3 40 40 40
100 L5s 5 20 20 20 20 20
120 L5s 5 30 20 20 20 30
140 L5s 5 40 20 20 20 40
150 L5s 5 40 20 30 20 40
160 L5s 5 40 20 40 20 40
180 L5s 5 40 30 40 30 40
200 5Ls 5 40 40 40 40 40
160 L5s-2* 5 60 40 60
180 L7s 7 30 20 30 20 30 20 30
200 L7s 7 20 40 20 40 20 40 20
240 L7s 7 30 40 30 40 30 40 30
220 L7s-2* 7 60 30 40 30 60
240 L7s-2* 7 80 20 40 20 80
260 L7s-2* 7 80 30 40 30 80
280 L7s-2* 7 80 40 40 40 80
300 L8s-2** 8 80 30 80 30 80
320 L8s-2** 8 80 40 80 40 80

* De yttre skikten består av två längsgående skikt.

** De yttre  och mellersta skikten består av två längsgående skikt.

Sylva CLT Trappor

Sylva CLT Trappor levereras prefabricerade och installationsfärdiga. Trappans bärande del är tillverkad av standardpaneler av C- eller L-typ och planstegen är formade av icke-bärande tvärgående skikt, vilket gör trappan robustare på byggplatsen. CLT trappornas ändfibrer är inte särskilt exponerade, vilket förbättrar beständigheten mot skador och fukt.

Sylva CLT Trappor kan tillverkas i vilken form som helst. Kontakta din lokala säljare för mer information.

 

 


Ytkvaliteter

CLT från Stora Enso finns i tre olika ytkvaliteter. Nedan finns exempel på respektive kvalitet, för en detaljerad beskrivning av respektive ytkvalitet hänvisar vi till vår ytkvalitetstabell.

Visa diagram för ytkvalitet

Observera att visuell kvalitet endast är tillgänglig på bjälklaget (undersidan) när den tillämpas på Sylva CLT Trappor.

Icke synlig kvalitet (NVI)

Lämpligt när CLT inte är synligt eller när det ska täckas med gipsskivor eller annat material.

Blå- och brunfärgning tillåts i denna kategori.
Kådlåpor och märgrör tillåts i denna kategori.
Torrkvistar med missfärgning tillåts i denna kategori, här ser vi både blå- och brunfärgning.
Delar av träytan är inte helt slipad. Det är tillåtet att 10 % inte slipas i denna klass.
Blå- och brunfärgning tillåts i denna kategori.

Industriell synlig kvalitet (IVI)

En ytkvalitet som är lämplig för exponering, men inte med de mest krävande visuella kraven, till exempel högt upp i ett tak. Denna kvalitet används ofta i industribyggnader eller sporthallar.

Några svartkvistar tillåts i denna kategori.
Hornkvist tillåts i IVI-kategorin.
Svartkvist och torrkvistar.
Märgrör är tillåtna.
Torrkvist samt svartkvist tillåts.
Kådlåpor är tillåtna.
Några svartkvistar tillåts i denna kategori.

Synlig kvalitet (VI)

Bästa möjliga ytkvalitet används när CLT ska synas och utgöra en del av byggnadens interiör. Denna kvalitet används ofta i offentliga byggnader, skolor eller bostäder.

Ett exempel på CLT VI.
Det är tillåtet att fylla ut olika delar i denna kvalitet.
Det är tillåtet att fylla ut olika delar i denna kvalitet.

Referensprojekt

Foto: Stora Enso

Donau Lodge hotel

Ybbs an der Donau, Österrike

Läs mer
Foto: Thomas Rudolf

Project House Wolferstetter

Dorfen, Tyskland
Läs mer
Foto: WO2

Arboretum

Nanterre, Frankrike

Läs mer
Foto: Jim Stephenson Photography

The Green House

London, Storbritannien
Läs mer

Bläddra bland över 500 träbyggnader och få inspiration

Visa referenser

Tekniska produktdata

Nyckeldata

Klimatklass Klimatklass 1 och 2 enligt EN 1995–1–1
Produktcertifiering CE-märkt med ETA 14/0349
Hållfasthetsklass C24 max. 10 % C16-klassade enligt ETA (C24 max. 10 % C16-klassade lameller)
Fuktkvot 6 % till 15 % enligt EN 13183–2
Träslag Gran (tall, furu, pinje/lärk och andra träslag på begäran)
Vikt/densitet 490 kg/m³. Observera att annan densitet kan anges beroende på behov (dimensionering, transport, uppförande etc.)
 
Brandklass Sylva CLT Väggar: Euroclass D-s2, d0
Sylva CLT Bjälklag: Euroclass D-s2, d0
Brandmotstånd, förkolningshastighet

Sylva CLT Väggar: Täckskikt 0,63 mm/min | Mer än täckskikt* 0,86 mm/min

Sylva CLT Bjälklag: Täckskikt 0,65 mm/min| Mer än täckskikt* 1,3 mm/min

Enligt ETA 14/0349

* Mer än täckskikt 1,3 mm/min till 25 mm förkolning. Därefter gäller förkolningshastigheten 0,65 mm/min på golv endast fram till nästa limlinje.

Lufttäthet CLT är lufttätt enligt EN 12 114
Värmekonduktivitet 0.12 W/(mK) enligt ETA 14/0349
Ångpermeabilitet 50 (torr) till 20 (våt) enligt EN ISO 10456

Lim och emissioner

Ytan och fingerskarvarna är limmade med ett polyuretanlim (PUR) som är godkänt för bärande och icke-bärande komponenter inomhus och utomhus enligt EN 15425-klassificeringen. Smalsidan limmas med ett EPI- eller PUR-lim.

De formaldehydfria lim vi använder utgör ingen hälsorisk, och mängderna reduceras så mycket som möjligt i överensstämmelse med de erforderliga kraven, vilket resulterar i en mycket liten andel lim på 1 %. Sammantaget resulterar detta i mycket låga halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) varvid CLT uppfyller de striktaste kraven för inomhusklimat.

Brandtekniskt beteende

CLT från Stora Enso uppfyller gällande brandskyddskrav och har en naturlig brandbeständighet tack vare träets unika förkolningsegenskaper. När trä utsätts för värme genomgår det en termisk nedbrytningsprocess och ett förkolnat skikt bildas på träets yta. Trä har en fuktkvot på cirka 10–12 % och när träet antänds avdunstar fukten och förkolningsprocessen börjar. Det förkolnade skiktet fungerar som en naturlig isolator som skyddar den inre kärnan. 
 
Den bevarade inre kärnan som inte förkolnat förblir relativt opåverkad och behåller sin bärförmåga och stabilitet. En trästomme kan normalt hålla sig stabil i upp till två timmar när den utsätts för en fullt utvecklad brand. 
 

Toleranser

CLT från Stora Enso tillverkas i moderna, fabrikskontrollerade miljöer och kapas till storlek med mycket exakt CNC-bearbetning. Utmärkt måttnoggrannhet minimerar behovet av att korrigera de prefabricerade elementen på plats när de levererats, vilket förkortar byggprocessen och minskar byggkostnaderna. 

CLT från Stora Enso har toleranser enligt standard DIN 18203-2.

Dimensionsstabilitet

Eftersom CLT är korslimmat minimeras effekterna av svällning och krympning vid fuktkvotsförändring. Standardiserade värden:

 Riktning  % krympning eller svällning per % fuktkvotsförändring
 Fiberriktning  +/- 0,02–0,04
 Tvärgående fiberriktning  +/- 0,24

Calculatis: ett banbrytande designverktyg för träkonstruktion

Börja designa med Calculatis

Hållbarhet

Jämförelse av utsläppen från CLT kontra betong

Nedan visas en utsläppsjämförelse* i koldioxidekvivalenter (CO2e) mellan en typisk ytterväggskonstruktion byggd av CLT och en byggd av betong. Resultatet talar för sig självt. CLT-väggkonstruktionen genererar betydligt mindre utsläpp i CO2e när den tillverkas, men den lagrar också koldioxid och låser in det i byggnaden i flera decennier.

 

De väggkonstruktioner som jämförs är följande:

Betongytterväggsuppbyggnad , U-värde < 0,18 W/m² K

Betongvägg

 • Armerad betong 200 mm
 • Isolering med träreglar (virke) 250 mm
 • Gipsskiva 9 mm
 • Fasad enligt ritning

 

CLT-ytterväggsuppbyggnad , U-värde < 0,17 W/m² K

CLT-vägg

 • Gips 18 mm
 • CLT 120 mm (Stora Enso)
 • Ångspärr i plast, 0,2 mm
 • Isolering 150 mm
 • Isolering 50 mm
 • Fasad enligt ritning

 

Byggnadsantagande: Europeiskt bostadshus i 3–8 våningar

 

Data som används i denna jämförelse:

 • Typiska europeiska likvärdiga uppbyggnader från One Click LCA®, programvara för automatiserad livscykelanalys.
 • CLT, Stora Enso-data från internationella EPD®-systemet
 • Annat material, allmänna data från One Click LCA

 

* Utsläppsjämförelse i CO2e per m² av produktens koldioxidavtryck (modulerna A1-A3 för växthusgasutsläpp förknippade med material och byggnationsprocesser fram till praktiskt slutförande). Omfattar inte CO2e hänförliga till den lagrade koldioxiden i de installerade produkterna vid praktiskt slutförande. 

Tillverkningsprocess med låg påverkan

Stora Enso är världsledande när det gäller tillverkningsprocesser med lågt koldioxidavtryck. CLT från Stora Enso produceras enbart med förnybar el i våra produktionsenheter i Österrike och med fossilfri el i våra svenska produktionsenheter.

Hållbarhet på Stora Enso

Visa miljövarudeklarationen för CLT by Stora Enso

Dokument och certifikat

Please add brochures from Content Editor.

Certifikat

Teknisk dokumentation

Studier

Relaterade produkter och tjänster

Navigera på den här sidan

Snabblänkar