Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Byggnation i massivt trä

Nya nivåer av hållbar byggnadskonstruktion

Inom hela byggindustrin får användningen av innovativa, grönare byggmaterial allt större fotfäste. Massiva träprodukter från Stora Enso som korslimmat trä (CLT), fanerlaminatträ (LVL) och limträ används både i allmänna byggkonstruktioner och prisbelönta projekt. Materialen återfinns i höga flervåningshus, i imponerande öppna ytor med långa spann eller i träkonstruktioner lika starka som stål i relation till vikten.

Massiva trämaterial som CLT och LVL spelar en avgörande roll för att kunna skapa hållbara stadsområden för framtiden. När du bygger med högpresterande, precisionstillverakde trämaterial eller industriellt peoducerade byggelement kan du ta steget bortom de gränser som tros finnas för trä. Du kan skapa starka och stabila men samtidigt lätta konstruktioner, uppnå längre spann och nya höjder för byggnader utan komplicerade infästningar, specialutbildad arbetskraft eller avancerad utrustning.

Resultatet? Kortare byggtider, större resurseffektivitet, mindre spill och buller, lägre kostnader samt ökad hälsa och säkerhet.

Byggkonstruktion i massivt trä ger även miljöfördelar

Massivt trä – ett förnybart material – hjälper dig även att bidra till en hållbar utveckling. Trä lagrar koldioxid. När träkomponenter i byggnader återvinns och återanvänds förlängs även lagringen av koldioxid.

Och eftersom Stora Enso Wood Products leveranskedjor omfattas av spårbarhetssystem som är certifierade enligt PEFC™ eller FSC®, eller båda, kan du vara säker på att ditt virke kommer från en skog som brukats enligt strängast möjliga miljö- och samhällskrav. 

Varför ska du använda massivt trä i ditt nästa byggprojekt?

  • Snabbare, tystare och säkrare byggnation ger tids- och kostnadsbesparingar
  • Attraktiv, innovativ design utan att göra avkall på byggtekniska krav
  • Starkt och högkvalitativt material med låg vikt
  • Bättre värmeisolering och akustik
  • Stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp

Snabblänkar