Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Building Concepts

Helt öppna byggkoncept med hjälpmedel och manualer

Med målet att bli den ledande leverantören av bygglösningar inom träkonstruktion

Stora Enso erbjuder öppna byggkoncept baserade på olika byggkomponenter och produkter som CLT och LVL. Byggkoncepten baseras på konkurrenskraftiga konstnadsanalyser. Konkurrenskraften är den främsta prioriteringen för att lyckas. Konceptet genomförs tillsammans med våra kunder och beställare på utvalda marknader. Vi utvecklar även alla våra Building Concepts tillsammans med en tredje part som är välkänd för våra kunder eller beställare.

Vårt första byggkoncept aver flerbostadshus i flera våningar och omfattar konstruktion med paneler och moduler. Dessa koncept möjliggör konstruktioner med upp till åtta våningar som standard men går att utöka till tolv våningar med vissa justeringar. Detta är även första gången inom träindustrin som det finns en arkitektonisk vägledning kopplad till ett byggkoncept. Det ger beställaren inblick i hur man bygger med träkoncept och möjlighet att hitta tänkbara lösningar för träkonstruktion.

Våra byggkoncept

Kontorsbyggnader (EN)

Kontorsbyggnader (EN)

Industribyggnader

Industribyggnader

Skolor

Skolor

Flervåningshus (EN)

Flervåningshus (EN)

Dessa byggkoncept förklaras i flera manualer med fokus på olika delar:

  • Manualerna anger alla faser i detalj, från design till underhåll av byggnaderna. De omfattar även frågor kring byggnadsfysik för olika länder. Termiska, akustiska, seismologiska och brandtekniska frågor hanteras också i manualerna.
  • Resning och installation
  • Hållbarhet är ett av Stora Ensos kärnvärden. Vi vet att konstruktion i trä är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att bekämpa klimatförändringar.
  • Dessa nya koncept är det bästa sättet att visa hur du kan minska dina koldioxidutsläpp genom att använda våra byggkomponenter. Med miljö- eller EPD-dokument ger vi stöd för vårt påstående att detta är det mest hållbara byggkonceptet någonsin.

I nuläget fokuserar vi på sex huvudmarknader: Finland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Det innebär att våra koncept innehåller landsspecifik information om nationell lagstiftning för faktorer som brandsäkerhet eller akustikregler.

Snabblänkar