Attraktiva tillväxtmöjligheter inom bygglösningar

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Publicerat 16 februari 2021
En intervju med Lars Völkel, divisionschef för Wood Products sedan den 1 juli 2020. I den här intervjun berättar han om de strategiska besluten för Wood Products och om innovationsarbetet och klimatvinsterna med träbyggnation.

Vilken roll har Wood Products i Stora Ensos nya strategi?

Stora Ensos division Wood Products har två huvudsakliga affärsområden: det ena är traditionella träprodukter, som består av sågade trävaror, pellets och industriella byggkomponenter, det andra är bygglösningar som bland annat omfattar väggar, golv, trappor och byggbalkar och digitala logistik- och konstruktionsstjänster. Även om båda affärsområdena går bra ser vi störst tillväxtpotential inom bygglösningar. Här kan vi hjälpa byggindustrin i en övergång till hållbara material och effektivare processer tack vare prefabricerad byggnation och digital planering. Genom att erbjuda högkvalitativa och flexibla lösningar för en mängd olika byggkonstruktioner, inklusive flerfamiljshus och offentliga och kommersiella byggnader, kan vi differentiera oss gentemot konkurrenter och samtidigt ha goda vinstmarginaler. Vårt långsiktiga mål är att tredubbla vår omsättning inom bygglösningar med hållbar och ökad lönsamhet.

Ni ser attraktiva tillväxtmöjligheter inom bygglösningar och har definierat det som ett av strategins fokusområden. Kan du utveckla det?

Den gemensamma nämnaren för våra strategiska fokusområden är hållbar och lönsam tillväxt på marknader där vi redan har en stark position. Våra bygglösningar i trä passar perfekt in i vår strategi för hållbar tillväxt, eftersom de ersätter betong med produkter i massivt trä som lagrar koldioxid under hela livscykeln. I dag växer marknaden för träbyggnation med runt 10 % om året. Som den näst största leverantören globalt av bygglösningar i trä har vi perfekta förutsättningar inom ett affärsområde med höga vinstmarginaler. Runt 40 % av vår totala försäljning av träprodukter kommer från länder utanför Europa. Med tanke på företagets storlek och globala räckvidd, i kombination med vår kunskap om de lokala marknaderna, har vi goda möjligheter att ytterligare bredda vår kundbas.

Hur bidrar Stora Enso till grön byggnation?

De byggmaterial som används runt världen i dag står för 11 % av de globala koldioxidutsläppen. Det behövs en övergång från icke-förnybara byggmaterial som stål och betong till förnybara, cirkulära alternativ med låga koldioxidutsläpp, som trä. Faktum är att om cement var ett land skulle det stå för de tredje största koldioxidutsläppen i världen. Genom att använda träkomponenter i stora byggnader som kontor, skolor och bostadshus lagras koldioxid, och klimatavtrycket kan minskas med upp till 75 %. Hela livscykeln blir mer hållbar när man bygger i trä, eftersom det väger mindre och kan återanvändas för andra ändamål. Till exempel nya byggnader, trämöbler och papper. Och efter 5–7 återvinningsrundor kan det användas för att generera värmeenergi . Trä kommer att spela en avgörande roll inom grön byggnation, och vi har lösningarna och erfarenheten för att driva den här förändringen.

Vilka är fokusområdena för F&U och innovation inom Wood Products?

Wood Products lägger mycket arbete på att utveckla nya produkter och tjänster. Våra erbjudanden inom byggprodukter omfattar hela byggnadens livscykel, från designstadium till återvinning. Vi förväntar oss att upp till 45 % av byggindustrins värdekedja ska övergå till prefabricerade lösningar och digitala verktyg. Vi möter den efterfrågan med lösningar för digital design, logistik och byggnation. Building Concepts by Stora Enso innehåller standardiserade prefabricerade moduler som gör det möjligt att sänka planerings- och byggkostnaderna, följa byggreglerna och uppnå ökad materialeffektivitet. Detta sker i en öppen och transparent miljö där kunder, leverantörer och partners gemensamt kan bidra till processen. Ett exempel är vår hantering av en av de största utmaningarna för träbyggnader: fukt. Vi erbjuder en heltäckande lösning, inklusive produkter med beläggningar, sensorer för att identifiera fukt i ett tidigt stadium och kontrollpaneler som varnar kunderna vid potentiella problem. Ytterligare ett exempel är vår forskning kring biobaserat lim för att ersätta fossilbaserade alternativ. Det skulle göra laminerade byggmaterial som CLT och LVL helt fossilfria och förstärka Stora Ensos position inom hållbar byggnation.

Hur ser Wood Products framtida fokusområden och strategiska riktning ut?

Vårt erbjudande inom träprodukter är perfekt positionerat och vi redovisade nyligen det näst bästa tredje och fjärde kvartalet någonsin för divisionen. Blickar vi framåt så fortsätter vi att fokusera på genomförandet av våra investeringar, till exempel i tjeckiska Zdirec. Där bygger vi vår fjärde produktionsanläggning för CLT och planerar vara i gång i slutet av nästa år. Vi har redan globala marknadsandelar på cirka 20 % inom CLT. Ytterligare en CLT-linje i Tjeckien ökar vår kapacitet med 44 % och hjälper oss att tillvarata möjligheterna på den viktiga centraleuropeiska marknaden. Vi kommer även att fortsätta utveckla nya produkter, användningsområden och koncept för den globala byggmarknaden. Stora Enso är ledande på det här området och vår unika kunskap och erfarenhet särskiljer oss gentemot konkurrenterna.

Lars Völkel

Executive Vice President, Division Wood Products

Läs mer

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest