En ny sprodukt som minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 % – Mester Grønn hoppas att PureFiber™ Horti tray ska göra skillnad

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Mester Grønn har tillsammans med Stora Enso utvecklat ett plastfritt transportbrätte för växter. Nya PureFiber™ Horti tray är tillverkat av formpressad fiber och ger lägre koldioxidutsläpp än alternativen i plast. Mester Grønn hoppas att det nya brättet kommer minska hela branschens miljöpåverkan.
– Vi måste bli grönare. Med tanke på att vi representerar en grön industri kan vi inte motarbeta naturen, vi måste samverka med den, säger Erling J. Ølstad, vd på Mester Grønn.

Mester Grønn är Norges största helägda blomsterkedja med över 143 blomsteraffärer. Blomsterindustrin har halkat efter i arbetet med att reducera plast. Det beror på att branschen är så beroende av vatten, och behöver ett vattenbeständigt material för att kunna odla och sköta växterna. Plast är effektivt i det avseendet. 

Problemet är att enorma mängder plast används, och ofta rör det sig dessutom om svart plast som sällan återvinns eftersom den svarta färgen är svår att detektera i återvinningsanläggningarna. 


Transportbrätten på ett nytt sätt: Helt utan plast

Med målet att ersätta plast i den mån det är möjligt, ställde Mester Grønn in siktet på de engångsbrätten i plast som används för transporten från odlare till blomsteraffär. Man vände sig till Stora Enso i hopp om att hitta en ny, hållbar lösning. Den skulle vara plastfri, men behövde uppfylla tre kriterier:  

1. Styvt och motståndskraftigt: Brättet måste behålla sin styvhet både i torra och fuktiga förhållanden.
2. Effektiv logistik: Det ska följa industristandarderna för att passa in i den befintliga logistikkedjan.
3. Vattenbeständigt: Det nya materialet måste tåla kontakt med vatten.

Lösningen heter PureFiber™ Horti tray

Sökandet efter alternativa material till transportbrättena är inget nytt, det har pågått under lång tid med varierande resultat. Den största utmaningen har varit att upprätthålla den styvhet som krävs. Brätten av kartong eller papper tappar sin motståndskraft vid kontakt med vatten, de blir mjuka, ger vika och är omöjliga att bära växter i. 

Stora Enso föreslog PureFiber™, en formpressad fiber som kan formas på olika sätt och i den hållfasthet som krävs för att transportera växter i fuktiga miljöer. Tre år, fyra prototyper och mängder av tester senare lanseras PureFiber™ Horti tray by Stora Enso. Ett brätte helt fritt från plast och PFAS. Dessutom produceras det i Sverige av hållbart anskaffad nordisk träfiber och med 100 % bioenergi. 

En externt granskad livscykelanalys (LCA) som jämför PureFiber™ Horti tray med övriga brätten på marknaden bevisar även att den utgör ett miljövänligt alternativ. Vid produktionen förbrukar PureFiber™ Horti tray 45–80 % mindre fossila naturresurser än engångsbrätten i plast. Detta gäller även vid en jämförelse med brätten av återvunnen plast. Studien visar också att PureFiber™ Horti tray minskar koldioxidutsläppen med 56–81 %. Den procentuella variationen beror på skillnader i logistik och avfallshantering i de fyra länder som studerats.

– Vi är väldigt glada över resultaten. Det här skulle kunna göra skillnad för hela blomsterindustrin i Europa, vilket vi hoppas att det kommer göra, säger Mari Bøhm Telle från marknadsteamet på Mester Grønn.

Samarbete och gemensam utveckling 

Till skillnad från tidigare försök med papper uppfyller PureFiber™ Horti tray alla de efterfrågade kriterierna. 

– Det är fritt från plast och tillverkat av formpressad fiber, men ändå är det en helt annan produkt än pappersbrättena vi prövat tidigare, säger Erling J. Ølstad. 

– Samarbetet med Stora Enso har varit fantastiskt, de vet hur en idé ska förverkligas. De är noggranna, har resurser och ger det där lilla extra, sammanfattar han.

Ett bättre pris för odlarna: alla vinner på att återanvända

Odlarna levererar sina växter till blomsteraffären. När växterna är framme lyfts de upp ur transportbrättena. Tidigare slängdes de här brättena efter att ha använts en enda gång. Nu har Mester Grønn börjat med återanvändning av brättena. Det innebär i sin tur att de kan erbjuda odlarna ett lägre pris för brättena. 

– De får ett bra pris och vi skapar en cykel av återanvändning. Det vinner alla på, avslutar Mari Bøhm Telle.  
 
PureFiber™ Horti tray

En PureFiber™ Horti tray som återanvänds fem gånger har en lägre klimatpåverkan än en plastbricka som återanvänds 70 gånger.


PureFiber™ Horti tray är kompatibel med både CC-vagnar och danska containervagnar. Återanvändbar och återvinningsbar.