Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om E-handelslådor
Jag leter en person ansvarig för E-handelslådor

E-handelslådor

E-handelsförpackningar - Tänk utanför boxen

I takt med att e-handeln växer får även förpackningen allt större betydelse. Wellpapp hjälper dig att tillgodose behovet av effektfulla kundupplevelser – och hitta grönare alternativ för att bemöta dagens miljöutmaningar.

E-handeln håller på att förändra spelreglerna inom en mängd olika branscher. Traditionella detaljister och e-handelsaktörer tävlar om konsumenternas uppmärksamhet, samtidigt som de strävar efter att göra upplevelsen kring att öppna och returnera förpackningen så enkel och smidig som möjligt för köparen. Design av e-handelsförpackningar kräver noggrant utvalda förpackningsmaterial, inlägg och strukturella designfunktioner som kan bidra till att minska matsvinn och skador på varorna.


Kostnadseffektiva, effektfulla, hållbara wellpapplådor anpassat för e-handeln

Varje dag hjälper wellförpackningar från Stora Enso företag att leverera mervärde till sina e-handelskunder. De spelar även en avgörande roll i strävan efter att hitta miljövänliga förpackningslösningar. Vårt wellpappmaterial är förnybart, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. Det tillverkas av 100 procent förnybara råmaterial från hållbara skogsbruk och leveranskedjor. Våra förpackningar produceras enligt gällande FSC® och PEFC ™ standarder för spårbarhet (Chain of Custody). Certifierade produkter finns tillgängliga på begäran. Stora Ensos Communications FSC® Varumärkeslicensnummer: FSC-N001919.

e-TALES: Berätta din historia med förpackningar designade för e-handlare

I en enkätundersökning från Stora Enso svarade 95 procent av konsumenterna att förpackningarna påverkar deras e-handelsupplevelse – ändå ansåg 50 procent att förpackningen inte levde upp till kvaliteten på den beställda produkten.

För att hjälpa företag att ändra sina metoder för att designa, marknadsföra och leverera sina produkter och tjänster erbjuder vi e‑TALES. e‑TALES är en omfattande portfölj av förpackningar, hjälpmedel och tjänster anpassade efter e-handlarnas behov på en föränderlig marknad.

Väldesignad e-handelsförpackningar ger dig

 • En förpackning som är enkel att öppna, vilket bidrar till att minska kundernas frustration och antalet reklamationer

 • En tilltalande, personanpassad design som förhöjer användarupplevelsen och ger ökad försäljning

 • Intelligenta funktioner, till exempel RFID-märkning, som samlar in data, effektiviserar ordergenomförandet och skapar spännande sätt för kunderna att interagera med ett varumärke

 • En hög skyddsnivå mot uppbrutna förpackningar, stölder, fraktskador och skador på varumärket

  • Hållbara förpackningsmaterial som värnar om miljön och ger mindre förpackningsavfall

Det här kan e-TALES göra för dig

 • Förpackningsautomatisering och kostnadsoptimering för ökad produktionseffektivitet, lägre arbetskostnader och färre SKU:er

 • Intelligenta förpackningar med RFID-teknologi och informationsinsamling för en bättre spårbarhet och effektivitet i levereanskedjan och närmre kundanknytning

 • Tjänster inom rightweighting för optimerad lager- och transportkapacitet, förbättrat hyllutnyttjande och rationaliserad hantering i butiken

 • Förpackningsdesign som är färdig att använda eller skräddarsydd design helt i enlighet med era behov

 • Lager- och hyllösningar för distribution och orderhanteringscenter

Lösningar

e‑TALES

Utmaningar, möjligheter och efterfrågan ökar i takt med e-handeln. För att ligga på topp och i framkant har vi utvecklat e-TALES; en tjänst där vi erbjuder ett brett sortiment, tjänster och produkter med fokus på effektivitet och hållbarhet för snabbt växande e-handlare.

Läs mer

Förpackningsdesign


Stora Enso-designer arbetar med kunder för att skapa den perfekta förpackningslösningen oavsett om de vill ha ökad försäljning, lägre kostnader, bättre hållbarhet eller alla delar nämnda ovan.
Läs mer

Förpackningsautomation


Våra omfattande förpackningsmaskiner och automationslösningar kan optimera din förpackningslinje - för att öka produktionseffektiviteten och uppnå kostnadsbesparingar.
Läs mer

Förpackningstestning: Labb


Skydda dina produkter mot transportrisker med hjälp av våra omfattande testlösningar.
Läs mer

Kontakta oss

____

Kontakta oss

Snabblänkar