Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om Lineo® kraftlignin
Jag leter en person ansvarig för Lineo® kraftlignin

Lineo® by Stora Enso

Fossilbaserade råmaterial kan ersättas med Lineo® by Stora Enso

Världen går från fossilbaserade material till mer hållbara lösningar. Lagstiftare, företag och konsumenter strävar alla efter att hitta mer miljövänliga alternativ. Men kan alla material som för närvarande är fossilbaserade ersättas? Ja, det anser vi att de kan, och en av lösningarna heter Lineo®.

Lineo® tillverkas av lignin – en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd. Det är förnybart och biobaserat, och kan användas som ett hållbart alternativ till många fossilbaserade material.

I dag används Lineo® inom en mängd olika områden, från att ersätta fenol i hartser för plywood till att utveckla biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer. Det används till och med för att ersätta en del av det oljebaserade bindemedlet i asfalt.

Genom att använda naturens egna naturliga bindemedel kan våra kunder skapa nya produkter som är mer hållbara, har ett lägre koldioxidavtryck och som kan minska beroendet av fossilbaserade material.

Hög och jämn kvalitet

Lineo® är ett lignin med hög renhet, som är lätt att dispergera och har lång lagringstid. Stora Ensos nya granulerings- och förpackningsanläggning för lignin togs i bruk under 2022. Genom att producera lignin i granulerad form kan vi ge våra kunder ett effektivare sätt att hantera torrt lignin och leverera det i bulkbehållare. Sammantaget blir nu förpackning och transport av lignin enklare och snabbare, och kräver inte heller någon extra utrustning av våra kunder.  

Lineo® by Stora Enso är en produktfamilj bestående av kvaliteterna Lineo®Prime och Lineo®Classic.

Köp lignin från en ledare inom hållbarhet

Lineo® är den perfekta lösningen för företag som söker hållbara alternativ till fossilbaserade produkter. Produktionen av lignin kräver ingen utökad trädfällning. I stället optimerar vi användningen av våra resurser och hittar nya sätt att utnyttja ligninets och trädens fulla potential.

Liksom alla våra övriga produkter härstammar även Lineo® från hållbart brukade skogar. Sunila bruk är certifierat enligt både FSC® och PEFC™ samt ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 och ISO 45001.

Lignin

Läs mer

Lineo® by Stora Enso

Därför ska du välja Lineo® by Stora Enso

Huvudsakliga fördelar

  • Miljövänligt och förnybart material med spårbart ursprung

  • Optimerar användandet av naturliga råvaror

  • Erbjuder jämn kvalitet mellan olika batcher, hög torrhalt, överlägsen dispergerbarhet, lång lagringstid

  • Ett team av experter inom lignin

  • Ett dedikerat tekniskt team som kan tillhandahålla omfattande tekniskt stöd vid utveckling, från labskala till industriell implementering

Användningsområden

  • Kan ersätta fenol i industriella hartser som används vid tillverknig av plywood, OSB och impregnerat papper

  • I produktioner av biologiskt nedbrytbara polymerer

  • Kan ersätta bitumen i asfalt

  • Kan användas som dispergeringsmedel vid tillverkning av färgämnen

Hur kan jag beställa och testa Lineo®?

Lineo® är tillgängligt i industriell skala i storsäck, och vi kan även leverera prover i testsyfte. Kontakta oss för att ta reda på hur Lineo® kan göra dina produkter mer miljövänliga.

Snabblänkar