Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om Lignin
Jag leter en person ansvarig för Lignin

Lignin

Lignin – naturens eget bindemedel som kan ersätta fossilbaserade material

Djupt inne i cellväggarna i varje träd vilar en kraftfull substans. Ett ämne som utgör världens näst största källa till förnybart kol. När lignin utvinns och förädlas har det potential att omvandla vårt sätt att använda naturens resurser för att tillverka produkter.

Vad är lignin?

Lignin är en komplex, vegetabilisk polymer som finns i cellväggarna i nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, där ämnet fungerar som ett naturligt och starkt bindemedel. Det binder samman cellulosa och hemicellulosa och ger virket dess styvhet och motstånd mot röta. Näst efter cellulosa är det den största förnybara källan till kol som finns.

Stora Ensos produktionskapacitet är 50 000 ton kraftlignin per år vid Sunila bruk i finska Kotka. Sunila bruk är världens största anläggning för utvinning av kraftlignin. Här har vi producerat lignin i industriell skala sedan 2015 och vi använder en del av det i vår mesaugn för att ersätta fossilbaserat bränsle och minska våra koldioxidutsläpp. Allt vårt lignin utvinns från kraftmassaprocessen för barrved, gran och tall, med hjälp av tekniken Valmet LignoBoost®.

Materialet lignin är:

Lignin

 

Användningsområden för lignin

Lignin har många olika tillämpningar inom en mängd olika industrier, bland annat fordon, byggnation, beläggningar, plast och läkemedel. Förädlat lignin kan ersätta fossilbaserade fenolmaterial som används i hartser för plywood, OSB-skivor (oriented strand board), fanerlaminatträ (LVL), papperslaminering och isoleringsmaterial. Andra potentiella användningsområden är bland annat kolfiber och kol för energilagring.

Lineo® levereras som ett brunt pulver med två olika fukthalter. När Lineo® innehåller mer fukt så är materialet grövre. Inom en snar framtid kommer vi dock att ersätta dessa kvaliteter med ett granulerat lignin för smidigare hantering.

Användningsområden

  • Vid produktion av biologiskt nedbrytbara polymerer

  • Som ersättning av fenol i industriella bindemedel som används vid tillverknig av plywood, OSB, LVL och impregnerat papper

  • Kan ersätta fossil-baserade bindemedel i isolering eller spånskiva (NeoLigno®)

  • Vid production av bio-asfalt

  • Vid produktion av bio-baserad kolfiber och bio-baserad kol för energilagring (Lignode®)

Huvudsakliga fördelar

  • Vårt lignin utvinns från kraftmassaprocessen, kräver ingen nyfällning av träd och genererar inget avfall

  • Kan ersätta fossil-baserade material i flertalet industrier och applikationer

  • Förnybart material av naturligt ursprung

  • Spårbart ursprung, från hållbart skötta skogar med FSC®/PEFC ™ standarder för spårbarhet (Chain of Custody)

Lineo® by Stora EnsoLignode® by Stora Enso NeoFiber® by Stora EnsoNeoLigno® by StoraEnso

Vad är förnybara material?

Det är material som inte kan ta slut - exempelvis träd, som kan planteras och växa tillbaka. När du väljer produkter tillverkade av träd, bidrar du till en mer hållbar värld.

Snabblänkar