Så här tillverkar vi batterier av träd: Lignode® by Stora Enso

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Tänk om det gick att ersätta grafit i litiumjonbatterier med en mer hållbar lösning? Med något som tillverkats av träd? Lignode® by Stora Enso är ett hårt kol som utgör ett biobaserat alternativ tillverkat av lignin – en befintlig biprodukt vid produktionen av cellulosafiber. Lignin är förnybart, spårbart och produceras redan i miljontals ton i Europa – vilket gör det möjligt för den snabbt växande batteriindustrin att bli mer hållbar.

Framtidens batterier är redan här

Batteritekniken måste revolutioneras för att täcka behoven av energilagring på ett hållbart sätt i en elektrifierad framtid. Om tio år beräknas batterimarknaden vara tio gånger så stor. Med ökande krav på elektrifiering och en förbättrad levnadsstandard behöver vi hitta nya och smartare tekniska lösningar för att kunna tillgodose framtidens behov.

En av utmaningarna med dagens litiumjonbatterier är användningen av grafit. Grafit är ett fossilt kol som antingen bryts eller tillverkas av andra fossilbaserade material. Brytningen i gruvor sker också ofta under mycket bristfälliga förhållanden, med svåra sociala och miljömässiga konsekvenser.

Vi på Stora Enso har därför bestämt oss för att utveckla en lösning som ersätter grafit med hårt kol från lignin.

Utveckla morgondagens batterier tillsammans med oss!


Se vår video där vi visar funktionaliteten och fördelarna med att göra batterier mer hållbara.

Hårt kol från träd är hållbart

Träd består av 20–30 procent lignin, som fungerar som ett bindemedel, gör träet styvt och motverkar röta. Det är en av de största förnybara kolkällor som finns.

Som sidoström i produktionen av cellulosafiber är det en av de största förnybara kolkällorna. Oftast bränns sidoströmmar som lignin för att utvinna energi, men genom att omvandla ligninet till hårt kol säkerställer vi att en större del av trädet tas tillvara.

Resan från träd till batterianod

Lignin (Stora Enso)

Ligninet separeras från träet vid produktionen av cellulosafibrer.

Hårt kolpulver (Stora Enso)

Ligninet förädlas till ett fint kolpulver som fungerar som aktivt material för den negativa anoden i litiumjonbatteriet.

Elektrod i hårt kol

Det hårda kolpulvret används därefter för att producera elektrodark och -rullar.

Batteri

Elektroderna i hårt kol kombineras slutligen med positiva elektroder, separator, elektrolyt och andra komponenter till ett litiumjonbatteri.

Så fungerar det

Ett litiumjonbatteri består av en positiv elektrod, katod, och en negativ elektrod, anod. När batteriet laddas rör sig litiumjonerna från katoden till anoden, där de förenas med kolatomerna och lagras tills batteriet laddas ur – det vill säga när du använder din elektroniska enhet.

Det material som ofta används i anoden i dag är grafit – ett material med fasta lager som kan innebära långsam urladdning. Vi kan ersätta denna fossilbaserade grafit med hårt kol från träd, vilket medför både tekniska och miljömässiga fördelar.

De största fördelarna med hårt kol

Redan en skalbar modell för kommersiell produktion

Hållbar anskaffning från certifierade europeiska skogar

Förnybart

Snabbare laddning och urladdning
Bättre prestanda i låga temperaturer

Ett skalbart, förnybart material från Europa

Den växande batterimarknaden efterfrågar högkvalitativa material till attraktiva priser. Hårt kol tillverkat av lignin är redan tillgängligt och kan ersätta fossilbaserade anodmaterial, som det ofta råder brist på. Det är ett rationellt och skalbart sätt att byta till en förnybar resurs som är tillgänglig i Europa.

Sunila bruk i Finland är världens största producent av lignin

Produktionskapaciteten för kraftlignin vid Stora Ensos bruk i Sunila är 50 000 ton per år. Här har lignin producerats i industriell skala sedan 2015, och bruket producerar även 375 000 ton massa. Numera har anläggningen kompletterats med en pilotanläggning där vi omvandlar lignin till hårt kol. 

Snabblänkar