Kunder

Vi förser våra kunder med lösningar som ersätter icke-förnybara material med förnybara alternativ. Konsumenternas ökande efterfrågan på hållbarhet får företag och varumärkesägare att erbjuda förnybara lösningar som tillgodoser vardagsbehoven.

Framsteg

Kundernas behov har stor betydelse när vi utvecklar våra produkter, tjänster och processer. Vi identifierar dessa behov genom att utbyta erfarenheter och expertkunskap med våra kunder kring olika hållbarhetsaspekter.

Under 2019 fortsatte vi att driva den cirkulära ekonomin framåt och skapa innovativa, förnybara lösningar. Mer information finns i vår hållbarhetsrapport för 2019.

I slutet av 2019 var 25 av Stora Ensos bruk registrerade och aktiva i Supplier Ethical Data Exchange (Sedex). Sedex är en plattform där vi kan dela hållbarhetsinformation med flera kunder på överenskommen detaljnivå och i ett bestämt format.

Stora Enso ingår även i Ecovadis betygssystem för etiska leverantörer. Sedan 2017 ingår vi i den ledande procenten av alla företag som har topprankning inom hållbarhet.

Så här arbetar vi

Våra expertkunskaper inom förnybara material och produkter med hög hållbarhet hjälper oss att tillgodose behoven hos våra nuvarande och framtida kunder. Våra divisioner fokuserar på specifika områden och produkter för en mängd olika kunder och segment.

Vi arbetar aktivt med våra kunder för att förbättra materialeffektiviteten och minska miljöpåverkan för våra produkter och relaterade produktionsprocesser.

För några av Stora Ensos produkter gäller särskilda säkerhetskrav och bestämmelser, bland annat material som kommer i kontakt med livsmedel, material till leksaker, läkemedelsförpackningar samt byggmaterial. Våra interna system för produktsäkerhet och kvalitet omfattar produktutveckling, råvaruinköp samt tillverkning och leverans av produkter. Vi kräver att våra leverantörer lever upp till våra krav på produktsäkerhet.

Alla våra bruk inom Consumer Board och de flesta av våra bruk inom Packaging Solutions är dessutom certifierade enligt erkända standarder för hygienhantering. Att ISO 22000, FSSC 22000 samt FDA:s produktsäkerhetscertifikat har tilldelats många av våra enheter är ytterligare bevis på att vi tillämpar systematiska rutiner kring livsmedelssäkerhet.

Många av Stora Ensos produkter säljs som FSC®1- eller PEFC-certifierade, vilket visar att de har tillverkats av virke från ansvarsfullt brukade skogar, och att råmaterialets hela resa från skog till butikshylla har verifierats av tredje part.

Över 90 procent av divisionen Papers egna varumärken omfattas av en eller flera erkända miljömärkningar, till exempel EU:s miljömärke, Svanen och Blå Ängeln (Blauer Engel).

Våra riktlinjer

Stora Ensos uppförandekod utgör en uppsättning värderingar, förväntningar och mål i förhållande till Stora Ensos globala satsningar på etisk verksamhet, miljöarbete samt mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessa värderingar tillämpas på alla platser där Stora Enso bedriver verksamhet och i alla kundrelationer.

Möjligheter och utmaningar

Medelklassen växer i många länder världen över, vilket leder till att allt fler människor efterfrågar en livsstil som belastar planeten hårdare. Samtidigt växer konsumenternas sociala ansvar och medvetenheten om de begränsade naturresurserna och produkternas miljöpåverkan, vilket tvingar varumärkesägarna att satsa mer på ansvarsfulla produkter och leveranskedjor. I kombination med lagstiftning och riktlinjer får dessa megatrender våra kunder att välja förnybara och återvinningsbara råmaterial.

På längre sikt är vi övertygade om att människor och samhällen i allt högre grad kommer att välja bort fossilbaserade och icke-förnybara material till förmån för de förnybara alternativ som bland annat Stora Enso erbjuder.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.