Investerarrelationer

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

En öppen dialog med våra främsta intressenter är avgörande om vi ska lyckas identifiera deras farhågor, globala trender samt marknadens förväntningar.

Våra främsta intressenter

Vi betraktar alla som är intresserade av vårt företag som intressenter. Våra främsta intressenter omfattar:

 • Konsumenter
 • Kunder
 • Anställda
 • Skogsägare
 • Regeringar
 • Investerare
 • Lokalsamhällen
 • Media
 • Icke-statliga organisationer
 • Partner och leverantörer
 • Fackföreningar 

Intressenternas engagemang

En öppen dialog med våra främsta intressenter är avgörande om vi ska lyckas identifiera deras farhågor, globala trender samt marknadens förväntningar. Vårt arbete för att engagera våra intressenter bygger på strukturerad och spontan interaktion i kombination med regelbundna enkätundersökningar om ämnen som kund- och medarbetarnöjdhet samt investerarnas förväntningar. Vi får även viktig information via våra formella kanaler för klagomål. Genom att interagera med våra intressenter via sociala medier kan vi dessutom få förståelse för deras åsikter och farhågor lokalt runt våra enheter, liksom på divisions- och koncernnivå. Vi bevakar aktivt diskussioner i sociala medier och svarar vid behov på intressenternas frågor via samma kanaler.

2020 uppdaterade vi väsentlighetsbedömningen för våra hållbarhetsfrågor. Baslinjen för vårt arbete var koncernens senaste omfattande väsentlighetsbedömning, med stöd av en internationell expertorganisation, som genomfördes 2017. I utvärderingen för 2020 var Covid-19-pandemin en av de viktigaste externa faktorerna som analyserades. Bedömningen bekräftade att alla områden i vår nuvarande hållbarhetsagenda fortfarande är viktiga för företaget. Mer information finns i Materiality 2020.

Stora Enso samarbetar aktivt med prioriterade internationella och icke-statliga organisationer samt branschorganisationer. Vi är involverade i satsningar för att utarbeta branschrutiner i syfte att bekämpa global uppvärmning, matsvinn och avfall, skapa en cirkulär bioekonomi och ett hållbart skogsbruk, värna om mänskliga rättigheter och affärsetik samt utveckla hållbarhetsrapportering och -kontroller. Exempel på våra samarbeten under 2020 finns nedan samt i vår hållbarhetsrapport.

2020 samarbetade vi aktivt med en mängd olika internationella organisationer som A4S Accounting for Sustainability, BSR, International Labour Organisation (ILO), Science Based Targets initiative, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG), Transparency International, koalitionen We Mean Business samt Världsnaturfonden WWF, och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Stora Enso är medlem i Climate Leadership Coalition.

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest