Fakta

Jak vám můžeme pomoci?

Chcete se dozvědět více o Stora Enso?

Jak vám můžeme pomoci?

Pošlete nám zprávu
Kontakty najdete zde
Najděte práci ve Stora Enso
Získat práci
Produkt Fakta Brožury & soubory ke stažení Digitální nástroje

Stavby z masivního dřeva CLT

Dřevo je stavebním materiálem budoucnosti, jeho využití ve stavebnictví nabývá neustále na významu. Díky společenskému trendu zodpovědného zacházení s přírodními zdroji a díky rozvoji nových technologií se tento nejstarší stavební materiál v dějinách lidstva ocitá opět na výsluní. Dodavatelem našeho výchozího materiálu je les. Výstavbou dřevěných domů vzniká v našich městech a vesnicích „druhý les“, v němž je narozdíl od staveb z jiných stavebních materiálů vázáno značné množství atmosférického uhlíku. Tím přispíváme k ozdravení našeho životního prostředí a k ochraně klimatu. Ve firmě Stora Enso jsme se rozhodli pro trvale udržitelnou architekturu z masivního dřeva, která zachází šetrně s přírodními zdroji – jak u soukromých, tak i u veřejných projektů. Mezinárodní certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zaručuje, že naše dřevo pochází z lesů, jejichž obhospodařování je spojeno s ekologickou i sociální zodpovědností.

Dřevostavby redukují emise CO₂

Stavět co nejšetrněji vzhledem k energii a ke zdrojům surovin je v zájmu nás všech. Dřeva je všude dost – je to přírodní a zdravý materiál, kterého nepřetržitě dorůstá. Za dvě minuty u nás doroste tolik dřeva, kolik je třeba na stavbu jednoho dřevěného domu. Při svém růstu absorbuje každý strom z atmosféry oxid uhličitý. Tento skleníkový plyn zůstane v budovách z masivního dřeva vázán na stovky let. Zároveň dorůstají nové stromy a váží pomocí fotosyntézy další oxid uhličitý. V 1 m³ dřeva je uložena přibližně tuna CO2. Využití dřeva při stavbě budov tedy aktivně přispívá k redukci skleníkového efektu. Životnost dřevostaveb činí několik set let. Když doslouží, nezbyde po nich nezpracovatelný stavební odpad, ale čisté dřevo, které lze dále zpracovávat, ať už jako hodnotný materiál, nebo jako zdroj energie.

Stavby z CLT jsou vysoce kvalitní a bezpečné

CLT je stavební výrobek z masivního dřeva, zhotovený z nejméně tří vrstev křížem lepených jednovrstvých lamelových desek. Panely skládající se z pěti vrstev a více mohou obsahovat střední (příčné) vrstvy, v nichž nejsou lamely bočně slepeny. V současné době se panely CLT vyrábějí v rozměrech do 3,45 × 16,00 m a dodávají se v různých tloušťkách v závislosti na statických požadavcích. Materiál je lepen ekologickým lepidlem. CLT je schválený a certifikovaný stavební materiál, jehož produkce podléhá přísným externím kontrolám. Díky tomu se stavby z panelů CLT vyznačují vysokou kvalitou a bezpečností. Pečlivé plánování výroby zajišťuje maximálně efektivní využití surovin potřebných k výrobě panelů CLT. Odborně projektovaná a realizovaná stavba z CLT, správně chráněná proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, slouží stovky let.

Otázky a odpovědi

Co je CLT?

CLT je zkratka anglického Cross Laminated Timber, což znamená křížem lepené dřevo. Jedná se o stavební produkt z masivního dřeva, který se vyrábí ze tří nebo více křížem lepených jednovrstvých desek. Panely skládající se z pěti nebo více vrstev mohou obsahovat střední (příčné) vrstvy, v nichž nejsou lamely bočně slepeny. V současné době se panely CLT vyrábějí v rozměrech do 2,95 × 16,00 m a dodávají se v různých tloušťkách v závislosti na statických požadavcích. Panely CLT se vyrábějí ze smrkového nebo z borového dřeva pocházejícího z ekologicky obhospodařovaných lesů.

Kde se vyrábějí panely CLT?

Panely CLT se vyrábějí v našich dvou rakouských závodech Ybbs an der Donau und Bad St. Leonhard.

Odkud pochází dřevo, z něhož se vyrábějí panely CLT?

Snažíme se zpracovávat převážně domácí kulatinu. Vzhledem k situaci na rakouském trhu s kulatinou importujeme částečně kulatinu ze Slovinska a z České republiky. U importovaného dřeva platí stejně jako u domácího povinnost certifikátu PEFC.

Má CLT certifikát PEFC?

Ano, dřevo pro výrobu CLT pochází z ekologicky obhospodařovaných lesů a má certifikát PEFC.

Co znamená PEFC?

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes je označení výrobků ze dřeva a z papíru, jejichž výchozí surovina pochází z lesů obhospodařovaných podle stanovených ekologických, ekonomických a sociálních kritérií. Těmito kritérii se řídí i veškeré zpracovatelské řetězce. Pro naše zákazníky je PEFC potvrzením, že nákup takto označeného produktu podporuje ekologické lesnictví. Firma Stora Enso předkládá pravidelně doklady o dodržování přísných kritérií PEFC, na něž dohlížejí nezávislé instituce. Tato kontrola začíná v lese a končí u hotového výrobku. 

Co lze stavět z panelů CLT?

Panely CLT jsou využitelné naprosto univerzálně, počínaje příštřešky na auta, nástavbami a přístavbami přes rodinné a řadové domky až po vícepodlažní obytné dřevostavby. Kromě toho je tento produkt vhodný pro stavbu průmyslových objektů, supermarktů, školek a škol. Pomocí tohoto materiálu byly realizovány i speciální stavby jako rozhledny nebo větrné elektrárny, které se v praxi velice dobře osvědčily.

Jaká je životnost domu z CLT?

Životnost správně projektované stavby je při respektování pravidel stavební fyziky neomezená. Roubená selská stavení jsou příkadem toho, že několikasetletá životnost není žádnou raritou.

Jaké lepidlo se používá u panelů CLT?

Křížové slepování jednovrstvých lamelových desek do panelů a podélné slepování lamel na klínové ozuby se provádí polyuretanovým lepidlem (PUR). K bočnímu slepování lamel do jednovrstvých lamelových desek se používá emulzní polymerové izokyanátové lepidlo (EPI). Tato lepidla jsou zdravotně nezávadná a neobsahují formaldehyd. Množství lepidla se redukuje na minimum nutné k dosažení požadovaných parametrů, díky čemuž podíl lepidla na celkovém produktu nepřesahuje 1%.

Kde lze zakoupit panely CLT?

Panely CLT nacházejí své uplatnění v mnoha stavebních firmách. Obraťte se prosím na svého architekta nebo tesaře.

Výhody CLT

Jsme přesvědčeni, že CLT je ekologický stavební materiál budoucnosti. Oproti běžným stavebním materiálům má řadu výhod:
 • pozitivní bilance CO₂
 • ekologická a trvale udržitelná stavební technologie
 • nižší hmotnost oproti betonu a cihlám
 • výborné izolační vlastnosti
 • vynikající protipožární vlastnosti
 • krátká doba výstavby, snadná montáž a vysoká míra prefabrikace
 • špičkové statické vlastnosti
 • suchá výstavba
 • konstrukce odolná vůči zemětřesení
 • až o 10% více obytné plochy
 • příjemné a zdravé klima v místnostech
 

Rozcestník