Yhtiökokous 2019

ContactClose
Sweden
×
Contact form
Select a topic
Sales: Select a product group
Select your country

Stora Enso processes personal information responsibly. For more information, please review our Privacy Notice. Privacy notice page link

Yhtiökokous 2019

Torstaina 14.3.2019 klo 16.00
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
Ei ilmaista pysäköintiä
Ilmoittautuminen:15.00-16.00
Tarjoilu: Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Ehdotukset yhtiökokoukselle löytyvät alla olevasta dokumenttikirjastosta:
- Kutsu yhtiökokoukseen
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- Hallituksen ehdotukset
- Yhtiökokouksen esityslista

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille on umpeutunut. Aikataulu löytyy dokumenttikirjastosta.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2019 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä tavalla.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 8.3.2019 klo 12.00.

Sähköisesti, klikkaa tästä

Puhelimitse: 0204 621 245 (arkisin klo 9.00-15.00)
Kirjeitse: Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoa (englanniksi) löytyy dokumenttikirjastossa olevasta tietosuojaselosteesta.

Stora Enso Oyj:n väliaikainen osakasluettelo tilanteesta 4.3.2019 valmistuu arviolta 11.3.2019 klo 10.00 ja on nähtävissä Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

Kieli

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielellä.

Valtakirjat

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää yhtiökokouksessa. Valtakirjamallit yhteisölle ja yksityishenkilölle sekä suomeksi että ruotsiksi löytyvät alla olevasta dokumenttikirjastosta.

Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon

Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2019 Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään keskiviikkona 6.3.2019 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. Lomakkeet ruotsiksi ja englanniksi löytyvät alle olevasta dokumenttikirjastosta.

ADR-todistukset
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank, N.A.:lle noudattaen Citibank, N.A:n kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

Muut hallintarekisteröidyt osakkeet
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.