Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot

Karl-Henrik Sundström
Toimitusjohtaja
S. 1960. Kauppat.kand. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012. Toimitusjohtaja vuodesta 2014. Printing and Living -divisioonan johtaja vuoteen 2014 saakka. Stora Enson talousjohtaja 2012–2013. Talousjohtajana NXP Semiconductorsilla 2008–2012, jota ennen talousjohtajana ja muissa johtotehtävissä Ericssonilla. Skogsindustriernan hallituksen puheenjohtaja. Sustainable Energy Angels AB:n, Euroopan Osakeomistus paperiteollisuuden liitto CEPI:n, Svenskt Näringsliv -yhtymän ja Mölnlycke Health Care AB:n hallituksen jäsen.

Seppo Parvi
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Suomen maajohtaja

S. 1964. KTM. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014. Suomen maajohtaja vuodesta 2014. Talousjohtaja ja Food and Medical -liiketoiminta-alueen johtaja Ahlstrom Corporationissa 2009–2014. Metsä Boardin (M-real) talousjohtaja 2006–2009. Sitä ennen useita johtotehtäviä Huhtamäellä, jossa hän vastasi muun muassa Turkin liiketoiminnasta sekä paperinvalmistuksesta Euroopan kovien pakkausten liiketoiminta-alueella. Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Pohjolan Voima Oy:n hallituksen jäsen. Ilmarisen hallituksen jäsen 1.1.2018 alkaen.

Malin Bendz
Henkilöstöjohtaja

S. 1976. Henkilöstöhallinnon ja organisaatioiden kehittämisen kand., MBA. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000. Useita kansainvälisiä henkilöstöhallinnon, liiketoiminnan kehityksen ja hankintatoimen tehtäviä. Paper-divisioonan johtoryhmän jäsen (2015–2016 ), Renewable Packaging -divisioonan johtoryhmän jäsen (2012–2014 ) ja Latinalaisen Amerikan liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäsen (2004–2008 ).

Annica Bresky
Johtaja, Consumer Board -divisioona

S. 1975. Dipl.ins., MBA. Johtoryhmän jäsen toukokuusta 2017 lähtien. Yhtiön palveluksessa toukokuusta 2017. Ruotsalaiseen Holmen-konserniin kuuluvan Iggesund Paperboard AB:n toimitusjohtaja 2013‒2017. Tehtaanjohtaja BillerudKorsnäs AB:ssa 2010‒2013. Sitä ennen työskenteli Stora Enson Kvarnsvedenin tehtaalla tuotannon esimiestehtävissä vuosina 2001‒2010. AB Fagerhultin hallituksen jäsen.

Johanna Hagelberg
Hankintatoimen ja logistiikan johtaja

S. 1972. Dipl.ins., (tuotantotalous). Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 Printing and Living -divisioonan hankintatoimen johtajana. Hankintajohtaja Vattenfall AB:ssa 2010–2013. Sitä ennen useita hankintatoimen johtotehtäviä NCC:llä, RSA Scandinaviassa ja autoteollisuudessa. Bufab AB:n hallituksen jäsen.

Kati ter Horst
Johtaja, Paper-divisioona

S. 1968. MBA (International Business), KTM (Markkinointi). Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1996. Stora Enso Printing and Living -divisioonan myyntijohtaja vuoteen 2014 asti. Useita johtotehtäviä paperiliiketoiminnassa. Metsäteollisuus ry:n, Outokumpu Oyj:n ja EURO-GRAPH asbl:n hallituksen jäsen.

Ulrika Lilja
Viestintäjohtaja

S. 1975. KTM. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014 Printing and Living -divisioonan viestintäjohtajana. Ulkoisen viestinnän johtaja SSAB:lla 2010–2013. Sitä ennen useita viestinnän johtotehtäviä OMX Tukholman pörssissä ja Neonetillä. Ruotsin viestintäammattilaisten hallituksen jäsen.

Per Lyrvall
Lakiasiainjohtaja, Ruotsin maajohtaja

S. 1959. Oik.kand. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994. Lakiasiainjohtaja vuodesta 2008. Ruotsin maajohtaja vuodesta 2013. Työskennellyt aikaisemmin lakiasiaintehtävissä ruotsalaisissa oikeusistuimissa, asianajotoimistoissa ja Assi Domänilla. Montes del Platan ja Bergvik Skog AB:n hallituksen jäsen. Skogsindustriernan hallituksen varajäsen.

Markus Mannström
Johtaja, Biomaterials-divisioona

S. 1963. DI Paperiteknologia. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001. Teknologiajohtaja vuodesta 2015 toukokuuhun 2017 saakka. Renewable Packaging
-divisioonan johtoryhmän jäsen 2009–2014. Teollisuuden Voima Oyj:n, Montes del Platan ja Veracelin hallituksen jäsen. Pohjolan Voima Oy:n hallituksen varajäsen.

Noel Morrin
Yritysvastuujohtaja

S. 1958. Kemian ja biologian kand. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015. Skanska AB:n kestävän kehityksen johtaja 2005–2015. Ympäristöjohtaja RMC plc:ssa 1999–2005. Sitä ennen eri johtotehtäviä Ison-Britannian kansallisessa ympäristöteknologian keskuksessa, brittiläisessä kansalaisjärjestössä Business in the Community sekä kansainvälisessä kemikaaliyrityksessä ICI plc:ssa.

Gilles van Nieuwenhuyzen
Johtaja, Packaging Solutions -divisioona

S. 1959. Maisterintutkinto sovelletusta fysiikasta ja MBA-tutkinto INSEAD:ista. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015. DuPont Nutrition & Health -yrityksen (aiemmin Danisco) Enablers-divisioonan johtaja 2010–2014. Tätä ennen johtotehtävissä useissa yrityksissä, kuten hollantilaisessa elintarvikealan konsernissa CSM:ssä (nykyään Corbion), päällystettyihin kalvoihin ja papereihin erikoistuneessa Rexamissa ja kemikaaleja ja polymeereja valmistavassa DSM:ssä.

Jari Suominen
Johtaja, Wood Products -divisioona

S. 1969. KTM. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1995. Johtaja, Building and Living vuoteen 2014 asti. Useita johtotehtäviä paperi- ja puutuoteliiketoiminnoissa. Puutuoteteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja. Tornator Oyj:n hallituksen jäsen. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.