Nasze usługi

Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Stora Enso?

Jak możemy Ci pomóc?

Wyśłij nam wiadomość
Wyszukaj kontakt
Znajdź kontakt
Poszukaj pracy w Stora Enso
Znajdź pracę

Działalność Stora Enso w Polsce obejmuje również recykling papieru. Firma posiada własną sieć punktów odbioru makulatury na terenie całego kraju. Pozwala to efektywnie zarządzać przepływem makulatury z miejsc powstawania odpadów do podmiotów produkujących papier. Dzięki temu, znaczna część krajowych odpadów podlega recyklingowi makulatury i wykorzystywana jest do produkcji nowego papieru i opakowań. 

 

Odbieramy makulaturę zgromadzoną luzem lub przygotowaną do transportu w postaci sprasowanej lub małych belkach. Każdy z naszych zakładów może zorganizować odbiór makulatury w promieniu do ok.100 km, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, za pomocą własnego taboru. Stosujemy optymalne rozwiązania w zakresie gromadzenia i składowania odpadów w miejscu ich powstawania. Udostępniamy kontenery do składowania makulatury o pojemności dostosowanej do ilości materiału oraz częstotliwości odbioru. Wprowadzamy możliwość zakupu lub wynajmu dedykowanych kontenerów, a także umożliwiamy liniowy systemem odbioru. Każdy transport jest odzwierciedlony w systemie BDO za pomocą elektronicznej Karty Przekazania Odpadów (KPO) oraz zaopatrzony w odpowiednią dokumentację na potrzeby kontroli. Nasi partnerzy otrzymują dokumenty potwierdzające recykling makulatury - dzięki temu mogą w znaczący sposób zmniejszyć wysokość opłat. Gwarantujemy terminowy i elastyczny odbiór makulatury i odpadów. Zapewniamy elastyczność również w przypadku ponadstandardowej ilości odpadów.

Nasze lokalizacje:

Znajdź nas

 

 

Białystok 
ul. Baranowicka 119 
15-501 Białystok 
tel. +48 510 223 041 
recycling.bialystok@storaenso.com  

Bydgoszcz 
ul. Ołowiana 10 
85-461 Bydgoszcz 
tel. +48 510 223 024 
recycling.bydgoszcz@storaenso.com 

Bytom 
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1 
41-907 Bytom 
tel. +48 728 417 551 
recycling.bytom@storaenso.com 

Gdynia 
ul. Hutnicza 36a 
81-061 Gdynia 
tel. +48 668 886 210 
recycling.gdynia@storaenso.com 

Kalisz 
Zakład Odzysku Surowców Wtórnych nr 18 
ul. Metalowców 41 
62-800 Kalisz 
ewelina.cierniak@storaenso.com 
tel. +48 728-417-642 
recycling.kalisz@storaenso.com 
tel. +48 728-417-644 

Kielce 
ul. Zakładowa 1A 
26-052 Nowiny 
tel: +48 510 223 027 
recycling.kielce@storaenso.com 
 
Lublin 
ul. Zemborzycka 59 
20-445 Lublin 
tel. +48 728 417 652 
recycling.lublin@storaenso.com 
 
Łódź 
ul. Puszkina 82 
95-516 Łódź 
tel. +48 510 223 022 
recycling.lodz@storaenso.com 
 
Olsztyn 
ul. Letnia 2a 
10-429 Olsztyn 
tel. +48 510 223 025 
recycling.olsztyn@storaenso.com 

Ostrołęka 
al. Wojska Polskiego 21 
07-401 Ostrołęka 
tel. +48 510 223 026 
recycling.ostroleka@storaenso.com 

Piaseczno 
ul. Mazurska 
05-500 Piaseczno 
tel. +48 698 305 393 
piaseczno.recycling@storaenso.com 

Płock 
Kostrogaj 11 
09-402 Płock 
tel. +48 510 223 088 
recycling.plock@storaenso.com 

Pruszków 
ul. Groblowa 5 
05-804 Pruszków 
tel. +48 510 223 017 
recycling.pruszkow@storaenso.com 

Radom 
ul. Tartaczna 12 
26-612 Radom 
tel. +48 510 223 016 
recycling.radom@storaenso.com 

Wrocław 
ul. Lotnicza 10 
55-050 Mirosławice 
tel. +48 510 223 031 
recycling.wroclaw@storaenso.com 

Recykling bails

Nasze procesy

 

Skupujemy różne rodzaje odpadów papierowych oraz plastikowych, z których większość trafia do własnych zakładów papierniczych Stora Enso. Jakość i warunki odbioru podyktowane są wymogami technicznymi instalacji do recyclingu makulatury. 

Każdy z naszych zakładów jest w stanie przyjąć i przerobić do postaci belek handlowych od 1000 do 6000 ton makulatury miesięcznie. Skupowane gatunki makulatury klasyfikowane są wg europejskiej normy PN-EN643. Stosujemy też kody odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.Li. 2014 poz. 1923). 

Gatunki makulatury pozyskiwanej na potrzeby naszych zakładów papierniczych:

 Grupa Makulatur  Oznaczenie rodzaju i odmiany wg PN- EN643  Kody odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów w (Dz.Li. 2014 poz. 1923).
 Mocna  1.04, 1.05, 4.02, 4.03, 4.04**, 4.06  15 01 01
 Poprodukcyjna  4.01, 4.05**, 4.07  03 03 08
 Mieszana  1.02, 1.03*** 1912 01 
 Odpady selektywnie zbierane z papieru i tektury pochodzenia komunalnego  1.02, 1.04  20 01 01

**- z wyłączeniem papierów wodotrwałych i wodoodpornych;
***- może być mieszana z tektur falistych.


Ograniczenia 

Makulatura nie może zawierać papieru, na którym widnieją dane osobowe. Niedopuszczalne są także materiały stanowiące zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, takie jak odpady medyczne, toksyczne i organiczne, produkty higieny osobistej i bituminy. Zabronione są materiały problematyczne dla procesu produkcji masy makulaturowej: papiery asfaltowane, gumowane, natłuszczane, powlekane woskami lub żywicami, tapety, mapy, okleiny, tonery, substancje towarzyszące wytworom powlekanym i impregnowanym: asfalty, gumy, składniki kalek barwiących, parafiny, tłuszcze i kleje, farby i lakiery, materiały z dodatkiem substancji ropopochodnych, makulatury wykazujące oznaki procesów gnilnych czy elementy z tektury litej niepodlegającej rozwłóknieniu, jak gilzy i kątowniki. 

Nie przyjmujemy skażonej makulatury ze szpitali, pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych, poplamionych czy zanieczyszczonych worków, papieru stosowanego do maskowania mebli podczas malowania, papierów samokopiujących, starej makulatury z bibliotek i biur, zawierającej toksyczne substancje ropopochodne PCBs, makulatury z gospodarstw domowych zawierającej zużyty papier higieniczny oraz makulatury obejmującej wyroby higroskopijne i chłonne. 

Makulatura powinna być wolna od materiałów, które nie mogą być oddzielone metodą sortowania, takich jak: metale, tworzywa sztuczne, szkło, materiały włókiennicze, drewno, piasek, materiały budowlane czy kompozyty. 

Podczas kontroli dostawy dokonujemy pomiarów wilgotności materiału w kontenerach, a przekroczenie dopuszczalnego poziomu (wg normy EN 643:2001, dopuszczalna zawartość wody w makulaturze wynosi 10%) jest podstawą do ograniczenia lub odmowy przyjęcia. 

 

Recycling boards and truck

Kompresowanie makulatury i przygotowanie do transportu 

Wstępnie przesortowana makulatura jest prasowana w maszynach belujących, by ograniczyć przestrzeń ładunkową i przygotować materiał do transportu. 

Nasze usługi: 

  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie zarządzania wszystkimi rodzajami odpadów, w tym recykling papieru i makulatury, 
  • Zarządzanie i doradztwo w zakresie obsługi BDO - krajowego systemu do monitorowania przepływu odpadów, 
  • Zarządzanie statusem odpadów: dokumentacja składowania i przeznaczenia, recykling papieru - gwarancja poddania makulatury procesowi recyclingu, wraz z udostepnieniem dokumentów, statystyk i raportów potwierdzających recycling (DPR), 
  • Składowanie i belowanie materiału w ramach pozwoleń środowiskowych. Szybkie linki