Vår historia

Stora Enso bildades 1998 i och med en sammanslagning av det finska företaget Enso Oyj och det svenska företaget Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (STORA).

Stora Ensos ursprung kan spåras tillbaka till 1300-talet. Under åren har vi haft många olika former av verksamheter, etableringar runtom i världen, sammanslagningar och förvärv, samtidigt som vi ställts inför nya affärsutmaningar. Förändring är en stor del av vårt arv, och vår förmåga att anpassa oss har lagt grunden för vår uthållighet.

Stora Kopparberg, Stora och Enso

Det första dokumenterade beviset på Storas verksamhet dateras till 1288 med kopparbrytning i närheten av Falun. Den verksamheten blev så småningom Stora Kopparbergs Bergslag 1862 och omfattade brytning, järnframställning och skogsindustri. Även om det skulle dröja flera hundra år innan man började tillverka massa, kartong och papper har skogsindustrin alltid varit en central del inom företaget. Virke användes som bränsle och för att hetta upp kopparmalmen så att man kunde utvinna metallen. På 1970-talet sålde Stora sin gruv- och metallverksamhet för att helt fokusera på skogsbruk, massa och papper.

Enso-delen av företaget härstammar från 1872 när sågverket W. Gutzeit & Co grundades i finska Kotka av norrmannen Hans Gutzeit. Det var ett av Finlands första ångdrivna sågverk. 1912 köpte Gutzeit Enso träsliperi AB. I slutet av 1990-talet, efter flera sammanslagningar och förvärv under årens lopp, var Enso-Gutzeit Finlands största skogsbruksföretag. Efter sammanslagningen med Veitsiluoto 1996 bytte företaget namn till Enso Oy.

Historien fortsätter

Transformationen fortsätter än i dag tack vare Stora Ensos fokus på möjligheterna med förnybara material, fortfarande med skogen och träden som grund.

Vad är förnybara material?

Det är material som inte kan ta slut - exempelvis träd, som kan planteras och växa tillbaka. När du väljer produkter tillverkade av träd, bidrar du till en mer hållbar värld.

Visste du att …?

Stora Enso är ett av världens äldsta börsnoterade företag!