Arbeta på Stora Enso

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso erbjuder givande och utvecklande karriärmöjligheter samt chansen att bidra till en mer förnybar och hållbar framtid.

På Stora Enso anser vi att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Följ med oss på vår resa om du känner likadant!

En givande karriär

Du utformar din egen karriär hos Stora Enso och vi strävar efter att skapa möjligheter som är utvecklande, inspirerande och motiverande. Det kan innebära uppdrag utomlands, ledarskapsutbildningar och program för nyutexaminerade. Särskilt fokus läggs vid att planera en karriär som utnyttjar just dina unika kunskaper coh förmågor.

Hos Stora Enso kommer du att ha omkring 22 000 kollegor – människor med olika bakgrund och erfarenheter som alla fokuserar på potentialen hos biomaterial, papper, förpackningar och träbyggnation. Titta gärna på våra medarbetarfilmer. I dessa får du veta mer om den mångfald av tjänster vi erbjuder och hur det är att arbeta på ett ledande globalt företag för förnybara material.

Din chans att göra det rätta

Som anställd på Stora Enso bidrar du till en mer hållbar värld genom att vara med och utveckla skogsbaserade, förnybara materiallösningar som kan ersätta icke förnybara material inom olika användningsområden.

I enlighet med våra värderingar ”Lead” och ”Do What’s Right” strävar vi efter att hjälpa våra medarbetare att hitta en balans mellan arbete och privatliv som passar dem, och vi arbetar ständigt för att öka medarbetarnas trivsel och motivation.

Mångfald som skapar värde

Vi är övertygade om att mångfald stärker vår konkurrenskraft och vi strävar efter att reflektera de samhällen där vi är verksamma. Mångfald i våra arbetsgrupper gör det möjligt att utforska olika perspektiv och att utmana vårt sätt att tänka, vilket bidrar till bättre beslutsfattande. För att dra nytta av mångskiftande arbetsgrupper behöver vi inkluderande arbetsmiljöer som respekterar och uppskattar individualla skillnader. Dimensioner som kunskap och erfarenhet, kön, ålder, kulturell bakgrund och personlighet är viktiga för Stora Enso i vårt arbete att eftersträva mångfald.

När våra medarbetare tillfrågas om mångfald i den årliga medarbetarenkäten svarar 84 % (83 %) att deras chefer lyckats skapa mångskiftande arbetsgrupper. När det kommer till jämlikhet mellan könen bland högre chefer så var fördelningen 76% män och 24% kvinnor vid slutet av 2019 (80% respektive 20% 2018). Ledningsgruppen hade fem kvinnliga och sju manliga medlemmar 2019.

I Equileaps rapport från 2019, som bedömde könsfördelning och jämställdhet bland 3 000 offentliga företag, rankades Stora Enso som nummer 29 globalt och nummer 1 i Finland. Under 2019 fick Stora Enso också de högst poäng i FINDIX-rapporten, som granskade mångfalden i ledningsgrupper och styrelser i 89 finska företag. 

Distribution av medarbetare per land

Andel kvinnliga medarbetare på Stora Enso

Vår arbetsmiljö

Alla ska komma hem oskadda, varje dag

Stora Ensos mål är att vara en olycksfri arbestplats. ”. Att uppmuntra en företagsgemensam säkerhetskultur betyder att alla ansvarar för att göra varje arbetsdag hälsosam och säker – från vår högsta ledning och genom hela företaget.

Ledarskap

Ledarskap är en grundförutsättning för vår strategi eftersom det är den starkaste drivkraften för prestation, välmående och företagskultur. Vår kultur är baserad på våra värderingar “Lead” och “Do what’s right”, vilka vi förväntar oss att våra ledare anammar och demonstrerar genom sina handlingar och sitt beteende. Vi följer upp våra framsteg inom ledarskap genom att använda ett övergripande ledarskapsindex som mäter medarbetarnas uppfattning om sina chefer, baserat på svar från vår årliga medarbetarenkät.

Prestationsstyrning

Prestationsstyrning är en viktig del av att stärka engagerade och motiverade medarbetare. Vi sätter mål för både verksamhet och medarbetare, presenterar sammanhang och kontinuerlig återkoppling så väl som uppföljning på mål och förväntningar vid det årliga medarbetarsamtalet.

Rättivsa arbetsförhållanden

Vi bryr oss om alla våra medarbetare och är förpliktigade att till fullo respektera mänsklika rättigheter i alla våra verksamheter. Alla Stora Ensos enheter förväntas arbeta systematiskt för att säkerställa att medarbetare bemöts med respekt och rättvisa. Enheter måste också uppfylla ett antal minimumkrav för arbetsförhållanden för att skapa en miljö där medarbetare är både motiverade och har möjlighet att utföra sitt arbete. Dessa kvar innefattar områden som arbetstid, grundläggande arbetsrättigheter, arbetsmiljö samt frihet från diskriminering.

Värdefulla insikter från medarbetarenkäten

Stora Enso genomför årligen en global medarbetarundersökning (Your Voice). 2019 genomfördes undersökningen för åttonde gången och hade en svarsfrekvens på 86 % (88 %). Undersökningen följer utvecklingen inom områden som påverkar vår förmåga att leverera enligt vår strategiska agenda, styrning och prioriteringar. Den hjälper även chefer och team att kontinuerligt utveckla sina arbetsmetoder.

Ledarskapsindex mäts årligen i Stora Ensos medarbetarundersökning och består av numeriska svar på 16 frågor relaterade till respondentens uppfattning om sin närmaste chef.

Index för medarbetarengagemeng mäts årligen i Stora Ensos medarbetarundersökning och består av numeriska svar på sju frågor relaterade till engagemang inklusive (men inte uteslutande) motivation, stolthet och målorientering.

“Employee Net Promoter Score” mäts årligen i Stora Ensos medarbetarundersökning och består av en fråga relaterad till sannolikheten att rekommendera Stora Enso som arbetsgivare till en vän. Ett positivt värde indikerar att det finns fler promotorer än kritiker, medan ett negativt värde indikerar motsatsen.

Syfte och värderingarHållbarhetOur Inspiration centre (In English)

Visste du att allt man kan tillverka från olje-baserade plaster idag kan göras av träd imorgon?

Vi är övertygade om att framtiden är träbaserad och förnybar. Var med och hjälp oss skapa en förnybar framtid och ett hållbart klimat.

Snabblänkar