Så bygger vi en säkerhetskultur

Publicerat 19 december 2018
Vad utmärker en säker arbetsplats? Säkerhetsutrustning, varningsskyltar, säkrare maskiner? Allt detta bidrar till säkerheten, men det är medarbetarna som skapar en stark säkerhetskultur. På Stora Enso betyder det att vi hittar grundorsaken till olyckor, att vi delar våra lärdomar och att vi bryr oss om varandra.

– När en olycka sker är det viktigaste att hitta grundorsaken, och inte bara reagera på den direkta orsaken, säger Jani Jumppanen, Safety Director för Stora Ensos division Consumer Board. – Om någon halkar och ramlar på en isfläck så vet vi ju att den direkta orsaken är att is är halt. Men vad är grundorsaken? Har området inte sandats? I så fall varför? Behöver vi förbättra någon process?

Safety culture Jani Jumppanen

– I slutändan handlar det om tillit, säger Sari Sarin, Head of Safety and Occupational Health på Stora Enso. – När medarbetarna litar på varandra och sina chefer känner de sig trygga med att berätta att de har gjort fel, att olyckan har skett på grund av något som de gjort. Därefter samarbetar laget för att hitta grundorsaken, lära sig av den och göra förändringar – det är det bästa sättet att säkerställa att medarbetarna engagerar sig i säkerheten.

De bästa metodtipsen behöver också delas mellan olika team, med nya medarbetare, och mellan olika arbetsplatser, exempelvis bruk:
– Alla måste inte lära sig samma läxor den hårda vägen. Genom att dela med sig av det man lärt sig går det att rädda liv, säger Jumppanen.

Ett arbete under ständig utveckling

Säkerheten har högsta prioritet vid alla Stora Ensos bruk. Ari Lakka, Process Operator vid vårt pappersbruk i Anjala, har arbetat på Stora Enso i 38 år och har med egna ögon fått uppleva hur säkerheten har förbättrats under åren.

– Att göra en arbetsplats säker är så klart ett uppdrag som aldrig tar slut. Men jämfört med när jag började arbeta här så har vi mycket färre olyckor, och medarbetarna tar inte lika mycket risker. Vi har säkerhetsutrustning som skor och glasögon som skyddar oss bättre, och moderna maskiner är säkrare att sköta, säger han.

Safety cultureAri Lakka

Moderna maskiner och säkerhetsutrustning inte bara skyddar, de är dessutom en tydlig symbol för att arbetsplatsen tar säkerheten på stort allvar. Men de kan aldrig ge ett heltäckande skydd.

– Säkerhetsutrustning som hjälmar och skyddsglasögon eliminerar inte grundrisker som otydliga processer eller föråldrade arbetsrutiner. En säkerhetskultur bygger på att medarbetarna inser varför det här är viktigt för dem, skapar nya rutiner och åtgärdar problem – tillsammans. Verklig förändringsbenägenhet, och ett säkrare beteende, uppstår när man känner att andra lyssnar på det man har att säga, avslutar Jumppanen.

Det handlar om medarbetarna

En säkerhetskultur låter ju toppen – men vad betyder det för våra medarbetare?

– Det betyder mycket, säger Iida Vertanen, Troubleshooting Engineer vid vårt kartongbruk i Ingerois. – Vi har alltid lokaliserat och åtgärdat fel i våra maskiner, men en säkerhetskultur fokuserar på människor: hur de beter sig och varför. Ibland är det svårt att införa förändringar när alla inte är överens om dem, men olika åsikter hjälper oss också att se saker ur olika perspektiv.

Lakka och Vertanen har dessutom haft nytta av sin säkerhetsutbildning även utanför brukets grindar.

– När jag är ute och hugger ved på sommarstället tänker jag mer på att göra det på ett säkert sätt, säger Lakka.– Det har överraskande stor inverkan på mitt vardagsliv, tillägger Vertanen. – Jag var uppe på taket på vårt hus häromdagen och kom på mig själv med att tänka att min chef aldrig hade tillåtit att jag jobbade på så hög höjd utan säkerhetssele. Det måste jag se till att köpa!

 

Safety culture