Stora Enso lanserar en förnybar kartongtub som ersätter plast i kosmetikaförpackningar

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Stora Enso lanserar en tub i kartong för kosmetika som ett nytt klimatvänligt alternativ till plasttuber. Kartongtuben är lämplig som primärförpackning för hudkrämer.

Att bekämpa klimatförändringarna och minska miljökonsekvenserna av förpackningar ligger högt på agendan för kosmetikaföretag som vill driva på denna omläggning. Stora Enso vill bli den ledande samarbetspartnern till ledande kosmetikavarumärken som vill uppnå sina hållbarhetsmål genom att tillsammans utveckla klimatvänliga förpackningslösningar som är både förnybara och återvinningsbara.

Stora Enso tillverkar själva behållaren av kartong med fettåligt barriärskikt, vilket gör den lämplig som primärförpackning för hudkrämer. Idag kan tubtillverkning av kartong minska användningen av plast med 70 procent jämfört med plasttuber. Stora Enso utvecklar även biokompositmaterial som i framtiden kan ersätta plastkorken och tubmynningen.

”Vi ser en ökad efterfrågan på nya innovativa lösningar i återvinnbara material inom kosmetika-branschen. Den här tuben är ett bra exempel på hur vi tillsammans med kunderna och deras leverantörer driver på innovationer för att ta fram förpackningar för framtiden. Kartongtuben kommer att ge kosmetikavarumärken som vill tilltala miljömedvetna konsumenter ett konkurrenskraftigt nytt alternativ”, säger Henna Paakkonen-Alvim, Vice President, Innovation, Stora Enso Consumer Board division.

För tillverkningen av tuberna samarbetar Stora Enso med Aisa, en världsledande tillverkare av tubmaskiner. Kartongens driftsegenskaper har testats på Aisas utrustning för att säkra felfri och effektiv konvertering.

”Tillsammans med Stora Enso kan vi vara aktörer för förändring och på så vis driva förpacknings-innovationer framåt. Med kartong som ett nytt återvinnbart materialalternativ för våra maskiner kan Aisa fortsatt tillgodose behoven inom förpackningsindustrin med spjutspetsteknik”, säger Jacques Thomasset, R&D Director på Aisa.

Ladda ner bilder

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder. Omsättningen 2018 uppgick till 10,5 miljarder euro.

Aisa Automation Industrielle SA

Aisa Machinery är den ledande leverantören av utrustning som erbjuder produktionslösningar för innovativa laminatförpackningar och sömlösa tubförpackningar. Aisa har som mission att tillhandahålla innovativ teknik som tillgodoser skiftande behov inom den globala förpackningsindustrin, oavsett om det är ett litet eller stort företag.