Träd för morgondagen

Publicerat 21 februari 2019 av MINNA KALAJOKI PHOTOS BY STORA ENSO
Papperets betydelse är avgörande för Stora Ensos bidrag till bioekonomin och vägen mot att bli en av de främsta aktörerna i den förnybara sektorn. Företagets vd Karl-Henrik Sundström berättar mer.

Megatrenderna runt om i världen utgör en utmaning för alla företag inom alla branscher.

Digitalisering, urbanisering, ökad miljömedvetenhet, en växande medelklass och global uppvärmning ökar behovet av förnybara lösningar. – Konsumenterna förväntar sig mycket mer av företag som oss, och det är en utmaning som vi gärna antar. Pappersindustrin kan spela en ledande roll i övergången mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi förfogar över en fantastisk resurs eftersom vårt råmaterial per definition är förnybart, återvinningsbart och helt fossilfritt, påpekar Karl-Henrik Sundström.

Många anser att papperets betydelse minskar i vår digitala tidsålder. – Papper är fortfarande mycket viktigt för oss sett till volym och försäljning. Våra intäkter från pappersverksamheten är avgörande för företagets transformation till ett företag för förnybara material med ett mer omfattande biobaserat erbjudande, berättar Sundström.

Nytänkande ersätter fossilbaserade material

Innovationsteam på Stora Enso fokuserar på att hitta förnybara lösningar som kan ersätta fossilbaserade material i till exempel förpackningar, byggkomponenter och industriella kemiska halvfabrikat. Sundström förklarar: – Vårt motto är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Inom bioekonomins branscher finns tydlig potential att använda jordens resurser på ett bättre sätt. Vi gör allt vi kan för att använda precis hela trädet.

Stora Enso, som har som mål att bli en ledande leverantör av förnybara material, arbetar nu med biokompositmaterial som DuraSense™, ett träfiberbaserat alternativ till plast, och Lineo™, ett prisbelönt, mycket rent kraftlignin som kan ersätta fenoler i lim, bland många andra material. – Snart kommer vi att lansera en kostnadseffektiv kolfiber från förnybara resurser, som kan användas för lättviktsstrukturer och energilagring. Vi arbetar dessutom intensivt med mikrofibrillär cellulosa, MFC, vars egenskaper överträffar fossilbaserade material inom en mängd olika användningsområden, fortsätter Sundström.

Papperets framtid är ljus

Sundström ser digitaliseringen som en möjlighet, inte som ett hot. Intresset för pappersbaserade produkter som ett hållbart alternativ ökar, och miljömedvetna konsumenter föredrar papper framför plast. – Vi behöver papper även i vår digitala tid. Än har ingen sett det papperslösa kontoret, säger Sundström medan han sneglar på sina egna handskrivna anteckningar och på artikelförfattaren, som också använder papper och penna. – Dessutom kompletterar ofta tryckt och digital kommunikation varandra. Marknadsföring på papper främjar e-handeln, och återförsäljare använder fortfarande tryckta foldrar för att fånga konsumenternas intresse.

Sundström tror på nischmarknader som kvalitetsmagasin med glansigt papper. Studier visar att det är enklare att ta till sig information på papper än på en skärm, och att inlärningen blir mer effektiv när man antecknar för hand. Papperets betydelse kommer att minska, men aldrig försvinna. – Om papper inte fanns i dag är jag säker på att någon skulle uppfinna det, säger Sundström. Hans favorit bland biobaserade pappersprodukter är Multicopy Zero®, det koldioxidneutrala kontorspapperet.

– Det är tilltalande för dem som ansvarar för kontorets inköp, för miljöaspekten är viktig på riktigt. Genom att välja ett papper utan koldioxidutsläpp kan man bidra till planetens bästa på ett konkret sätt.

Vinden blåser framåt

– Man måste ständigt röra sig framåt. Innovation måste fortsätta genomsyra pappersproduktionen för att skapa förbättrade prestanda och minskad vikt, kostnad och miljöpåverkan, förklarar Sundström. Analys av stordata spelar en viktig roll i det här sammanhanget eftersom det kan avslöja spill och förbättringsmöjligheter. Stora Enso använder analys till exempel för att minimera pappersproduktionens påverkan på miljön och effektivisera råvaruanskaffningen. – Den här tekniken har blivit mindre kostsam och nu kan vi mäta och anpassa olika delar av produktionen bättre än någonsin. Det hjälper oss att minska användningen av råmaterial och energi.

Men för att uppnå detta krävs kompetent personal. Utan våra skickliga medarbetare hade vi inte kunnat särskilja oss från mängden gentemot kunderna, avslutar Sundström.

“Vårt motto är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon.” Karl-Henrik Sundström

Vill du veta mer?

“Om papper inte fanns i dag är jag säker på att någon skulle uppfinna det.” Karl-Henrik Sundström