Framtiden för våra skogar

Publicerat 19 mars 2019
Global uppvärmning, skogsförstöring och förlust av biologisk mångfald är några av vår tids största globala utmaningar. Kan hållbart skogsbruk bidra till att minska de här negativa effekterna?

"De största utmaningarna för världens skogar är samhällsstyrda", säger Antti Marjokorpi, Head of Forests, Plantations and Land Use, Sustainability, på Stora Enso. "Två motsatta faktorer – fattigdom och överkonsumtion – orsakar skogsförstöring. I fattiga länder kan skogar skövlas för att tillgodose grundläggande behov som matproduktion och bränsle. Den ökande konsumtionen hos befolkningen i rika länder ökar däremot behovet av förändrad markanvändning över hela världen." 

Den globala uppvärmningen utgör en annan utmaning. Skogarna anpassar sig efter förändrade förutsättningar, men kombinationen av snabba förändringar inom markanvändning – som leder till skogsförstöring eller till och med avskogning – och förändrat klimat orsakar helt nya problem.

Vad kan företagen göra för att hantera de här utmaningarna?

"Mycket. På Stora Enso säkerställer vi att allt virke vi använder kommer från hållbart brukade skogar. Det betyder att dessa skogar alltid återplanteras och att den biologiska mångfalden bevaras, till exempel genom att skydda värdefulla områden och arter. Det kan göras på ett sätt som innebär att skogen ger både sociala och ekonomiska fördelar för befolkningen", förklarar Marjokorpi.

Stora Enso tillämpar olika system för att säkerställa hållbart skogsbruk, till exempel skogscertifiering och spårbarhet för virket. "Certifieringen garanterar att alla hållbarhetsaspekter – sociala, miljömässiga och ekonomiska – tas med i beräkningen. Vi främjar aktivt användningen av de främsta skogscertifieringssystemen, inklusive FSC och PEFC. 2018 startade vi även ett partnersamarbete med FSC", berättar Marjokorpi.

Men med tanke på de oroande globala trenderna, kommer det fortfarande att finnas friska skogar om hundra år? "Jag tror det, men det är helt upp till oss som konsumenter och medborgare. Förnybara material som kommer från hållbart brukade skogar har enorm potential att motverka global uppvärmning. Vi arbetar varje dag för att säkerställa att Stora Ensos skogsbruk bidrar till en bättre framtid", avslutar Marjokorpi.