Stora Enso introducerar en innovation för pappersmuggar: förnybar kartong utvecklad för effektiv återvinning

Publicerat 14 maj 2019
Stora Enso lanserar Cupforma Natura Solo™ by Stora Enso, en förnybar kartong för pappersmuggar. Det innovativa materialet lämpar sig för såväl muggar för varma och kalla drycker som för glassförpackningar. Det produceras utan den traditionella plastbeläggningen och har utvecklats så att fibrerna kan återanvändas helt i en återvinningsprocess.

Stora Enso har årtionden av erfarenhet inom produktion och utveckling av högklassig, förnybar kartong för muggar och är en av de ledande leverantörerna inom detta område. Stora Enso främjar förnybara och cirkulära materiallösningar, med vilka kunder kan förbättra livsmedelsförpackningarnas miljöavtryck. Stora Enso utvecklar aktivt nya innovativa lösningar för att hjälpa kaféer och snabbmatskedjor att möta konsumenternas efterfrågan på hållbara alternativ.

”Vi ser ett stort behov av miljövänliga lösningar inom dagens livsmedelsförpackningar. Konsumenterna efterfrågar bekvämlighet men på ett hållbart sätt. Återvinning halverar en pappersmuggs miljöavtryck och hela värdekedjan gynnas av innovationer inom förnybara material. Cupforma Natura Solo är ytterligare ett led i Stora Ensos arbete för att minska plastanvändningen och styra förändringen mot effektivare återvinning av on-the-go-förpackningar”, säger Hannu Kasurinen, SVP chef för Liquid Packaging and Carton Board, Consumer Board division.

”Vi har testat Cupforma Natura Solo tillsammans med våra kunder i Europa och konstaterat att den fungerar på ett sätt som liknar muggar med traditionell polyetenbeläggning, så ingen ny konverteringsteknologi behövs. Dessutom kan detta innovativa material öka återvinningsvärdet för använda muggar eftersom barriären bryts ner i en återvinningsprocess och alla fibrer kan återanvändas. Vi är stolta över att kunna börja erbjuda våra kunder Cupforma Natura Solo för att främja förnybara och cirkulära lösningar och stärka livsmedelsförpackningars värde”, säger Ebba Mannheimer, chef för Business New Barrier Solutions, Consumer Board division.

Alla Cupforma by Stora Enso-produkter är förnybara och återvinningsbara och erbjuder ett koldioxidsnålt alternativ till icke-förnybara material. Det finns ett brett urval barriärer för olika behov och vi erbjuder hjälp med att välja den barriär som bäst motsvarar kundernas behov. Utöver Cupforma Natura Solo omfattar muggutbudet även den helt förnybara Cupforma Natura PE Green, som erbjuder en enkel övergång från fossil polyeten, och den industriellt komposterbara Cupforma Natura Bio. Träfibrerna som Stora Enso använder härrör från hållbart skogsbruk och vi använder skogscertifieringssystem för att säkerställa spårbarhet och hållbart skogsbruk.

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och Omsättningen 2018 uppgick till 10,5 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.
storaenso.com

Mer information från
Sanna Heiskanen, Marketing Communications Manager
Stora Enso, Division Consumer Board
tfn +358 40 773 9373, e-post sanna.heiskanen@storaenso.com