Stora Enso och Fiskeby visar vägen i den cirkulära bioekonomin: återvinningstester bevisar att pappersmuggar av förnybara fibrer kan återvinnas

Publicerat 16 september 2019
Stora Enso har utfört tester med Fiskeby Board i Sverige för att utforska möjligheterna att återvinna använda pappersmuggar till returfiberbaserad kartong (WLC, white-lined chipboard). Testerna har bekräftat att pappersmuggar kan användas som ett värdefullt råmaterial för att producera WLC-kartong utan några ändringar eller investeringar i processförhållandena på Fiskeby Boards bruk.

I dag är pappersmuggar i stor utsträckning en oanvänd resurs som skulle kunna återvinnas till nya produkter. Stora Enso har utfört tester på Langerbrugge pappersbruk i Belgien som visade att pappersmuggar är ett värdefullt material för tidningspapper. Nu bevisar testerna med Fiskeby Board muggarnas lämplighet för produktion av återvunnen kartong. Användningen av pappersmuggar som del av Fiskebys normala insatsråvara visade inga brister i kvaliteten på WLC-kartongen och inga problem uppdagades i produktionsprocessen för massa och kartong.

”Genom att utforska återvinning av pappersmuggar främjar vi cirkularitet samtidigt som vi stöder våra kunder inom café- och snabbmatsbranschen i deras arbete för att bli mer klimatvänliga. Vi är öppna för fler samarbeten med andra återvinningspartners för att kunna bygga ett cirkulärt ekosystem för företag inom café- och snabbmatsbranschen,” säger Hannu Kasurinen, chef för Liquid Packaging and Carton Board på Stora Enso. ”Pappersmuggar har ett lågt koldioxidavtryck som ytterligare halveras när muggen återvinns då koldioxid fortsätter att lagras i fibrerna när de används vidare. När pappersmuggar återvinns används de högklassiga fibrerna i andra återvinningsbara produkter i en cirkulär ekonomi.”

Cirkularitet utgör kärnan för Stora Ensos nya produktutveckling. Företaget lanserade nyligen ett nytt material för pappersmuggar, Cupforma Natura Solo™ by Stora Enso, med en tätande dispersionsbarriär i stället för den traditionella polyetenbeläggningen. Dispersionsbarriären bryts ner i en återvinningsprocess som säkerställer att alla fibrer kan tas till vara.

”Återvinning sparar på planetens resurser och på energi i kartongproduktionen. Eftersom pappersmuggarna tillverkas av nyfiber erbjuder de ett starkt och högklassigt råmaterial för produktionen av återvinningskartong. Testerna visade att vi kan återvinna alla slags pappersmuggar på Fiskeby. Resultaten tydde också på att muggar tillverkade av Cupforma Natura med dispersionsbarriär är de mest energi- och resurseffektiva att återvinna eftersom de erbjuder den högsta fiberhalten och är jämförbara med kartongmaterial utan polymerbeläggning” säger Arvid Sundblad, vd på Fiskeby Board.

Stora Enso har årtionden av erfarenhet inom produktion och utveckling av högklassig, förnybar kartong för muggar. I dag är Stora Enso ett av de ledande företagen inom förnybar och återvinningsbar kartong för muggtillverkare. Alla fibrer härrör från hållbart skogsbruk där skogarna regenereras genom plantering av flera träd för varje träd som avverkas.

”Stora Enso utvecklar aktivt nya innovativa lösningar och affärsmodeller för att hjälpa kaféer och snabbmatskedjor att möta konsumenternas efterfrågan på hållbara alternativ. Återvinningstesterna på Fiskeby visar på ännu ett användningsområde för de värdefulla fibrerna i pappersmuggar och förstärker vår expertis inom materialåtervinning. Vi är stolta över våra värdedrivande innovationer inom den cirkulära bioekonomin”, säger Ebba Mannheimer, affärsansvarig för New Barrier Solutions, Consumer Board på Stora Enso.

Ladda ner bild

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och därigenom en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och Omsättningen 2018 uppgick till 10,5 miljarder euro.

Fiskeby

Fiskeby är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong och producerar förpackningskartong av 100 % återvunnen fiber. Fiskeby Board AB är ett oberoende företag med all tillverkning i Fiskeby i Norrköping.

Mer information

Sanna Heiskanen, Marketing Communications Manager, Stora Enso, Division Consumer Board, sanna.heiskanen@storaenso.com