Stora Enso och Valio testar återanvändningsbara biokompositlock

Publicerat 13 januari 2020
Stora Enso och det finska mejeriföretaget Valio delar ut 10 000 lock gjorda av träfiberbaserad biokomposit för att uppmuntra konsumenter att minska sitt matavfall. Samtidigt utgör de återanvändningsbara locken ett pilottest för nya livsmedelsförpackningar i biokomposit. Valio delar ut locken i samband provsmakningar i finska butiker under januari 2020.

Ungefär en tredjedel av all mat som årligen produceras för människor i världen slängs eller går till spillo. Detta slöseri med resurser leder samtidigt till onödiga utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Förpackningar – och deras lock – spelar en viktig roll i att minska matsvinnet och avfallet genom att skydda livsmedlen under transport och förvaring.

”Med detta pilotprojekt vill vi uppmuntra folk att ta små konkreta steg för att minska matsvinnet. Locket passar till öppnade burkar med crème fraiche och kvarg och bidrar därmed till att mindre mat slängs bort”, säger Jussi-Pekka Lumme, Packaging Development Manager på Valio.

Biokomposit – ett klimatvänligt alternativ till plast

Tanken med samarbetet är också att testa hur biokomposit fungerar i kombination med traditionella livsmedelsförpackningar. De återanvändningsbara locken är tillverkade av det hållbara och hygieniska biokompositmaterialet DuraSense® by Stora Enso, som består av en blandning av träfiber och polymerer. DuraSense kan användas för att ersätta plast i många olika produkter. Materialet har ett lägre koldioxidavtryck och är därför ett klimatvänligt alternativ till fossilbaserad plast.

”Valio var först i världen med att använda fullständigt växtbaserade enliterskartonger för mjölk 2015. År 2018 konverterade vi alla våra 250 miljoner takåsförpackningar för mjölk, yoghurt, grädde och fil så att de blev fullständigt växtbaserade. Förpackningarna är en del av Valios övergripande satsning på koldioxidneutral mjölk, det vill säga att helt eliminera koldioxidavtrycket för mjölk före 2035. Vi söker kontinuerligt innovativa nya förpackningsmöjligheter att testa och använda”, säger Jussi-Pekka Lumme.

Nya förpackningslösningar möter konsumenternas krav

”På Stora Enso ser vi en stark efterfrågan på klimatvänliga livsmedelsförpackningar som drivs av stora varumärken på jakt efter mer miljövänliga lösningar. Tillsammans med våra kunder och varumärkesägarna utvecklar vi aktivt nya innovativa lösningar som kan hjälpa livsmedelskedjor att möta konsumenternas krav på hållbara alternativ”, säger Hannu Kasurinen, Head of Packaging Materials på Stora Enso.

Stora Enso främjar förnybara och cirkulära materiallösningar för att minska miljöavtrycket för livsmedelsförpackningar. DuraSense™ är ytterligare ett led i Stora Ensos arbete för att gradvis ersätta fossila förpackningsmaterial med förnybara lösningar. En blandning av träfibrer och polymerer gör det möjligt att minska plastförbrukningen med hela 50 procent. Det minskar i sin tur såväl produktens koldioxidavtryck som vårt beroende av begränsade fossila resurser.

Biocomposite lid

Läs mer