Stora Enso och Tetra Pak utforskar möjligheten att bygga en återvinningslinje för dryckeskartonger

Publicerat 10 november 2020
Stora Enso och Tetra Pak samarbetar för att utforska möjligheten att bygga en ny återvinningslinje för att öka återvinningen av dryckeskartonger i Central- och Östeuropa.

De två företagen inleder nu gemensamt en förstudie för att analysera förutsättningarna för att bygga en storskalig återvinningslinje för dryckeskartonger vid Stora Ensos bruk i polska Ostrołęka. I den modell som studeras skulle Stora Enso massabehandla och separera fibrerna från återvunna dryckeskartonger vid sitt bruk i Ostrołęka. Tetra Pak skulle i sin tur säkerställa återvinning och återanvändning av polymer och aluminium att bearbetas av en utvald partner. Årskapaciteten för den nya återvinningslinjen skulle vara 50 000 ton dryckeskartongmaterial, en markant ökning av återvinningskapaciteten för dryckeskartonger i Europa och av den nuvarande europeiska återvinningsgraden på 51 %. I ett första steg skulle det återvunna dryckeskartongmaterialet komma från länder i Central- och Östeuropa.

– Den nya linjen skulle vara nästa steg i att öka cirkulariteten för förpackningsmaterial genom att göra våra kunders varumärken cirkulära. Dryckeskartonger återvinns i hög grad i Europa i dag och vi vill utnyttja våra kunskaper inom fiber och kartong för att främja och påskynda insamlingen och återvinningen. Vår process i Ostrołęka använder redan återvunnet material. Vi vill gärna vidareutveckla vårt välfungerande återvinningssystem genom att använda högkvalitativ fiber från återvunna dryckeskartonger, säger Markku Luoto, Head of Business Line Aseptic LPB & CKB, Stora Enso.

– Samarbete längs hela värdekedjan är vår högsta prioritet när det gäller att främja insamling och återvinning av dryckeskartonger. Vi är övertygade om att vi genom det här samarbetet kommer att kunna förbättra Europas infrastruktur för återvinning och öka återvinningsgraden för dryckeskartonger i regionen ytterligare. Det är genom synergier som denna som vi kan leda en hållbar omställning och uppnå en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, säger Guillaume Latourrette, Managing Director, Tetra Pak East Europe.

Förstudien förväntas vara slutförd inom 6 månader, varefter ett eventuellt beslut om projektet och tidplanen kan bekräftas.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Norell
Presschef Stora Enso

tel +46 722 410 349