Unilever byter till fullständigt förnybart förpackningsmaterial från Stora Enso för Ingman glass

Publicerat 26 februari 2020
För att bidra till företagets miljömål kommer Unilever Finland i början av mars att lansera en ny enlitersförpackning för glassvarumärket Ingman. Förpackningen tillverkas av fullständigt förnybar och återvinningsbar förpackningskartong från Stora Enso.

Marknadspenetrationen för glass är hela 89,6 procent i Finland, och enlitersförpackningar är fortsatt populära, med över 11,6 miljoner glasspaket sålda 2019 (Nielsen HomeScan december 2019). Unilever är en av de största aktörerna på marknaden och ägare av glassvarumärket Ingman, som har sålts i Finland sedan 1978.

Unilever ville ha en ny förpackning för att hjälpa företaget att halvera sitt miljöavtryck inom de närmaste tio åren. Fullständigt förnybara och återvinningsbara enlitersförpackningar av Performa Cream™ by Stora Enso med den växtbaserade barriärbeläggningen PE Green™ bidrar till att minska såväl användningen av fossila material som avfallsmängden.

”Unilever vill tillgodose önskemålen hos kunder som söker miljövänligare lösningar och förpackningar av fullständigt förnybara och återvinningsbara material. Vår kartong med växtbaserad barriär ger lika bra skydd, förslutningsegenskaper och livsmedelssäkerhet som en kartong med fossilbaserad barriär. Förpackningen går dessutom att återvinna med det befintliga återvinningssystemet för kartong i Finland”, säger Sari Häkli, Head of Brand Owner Accounts på Division Packaging Materials, Stora Enso.

Unilever förnyar inte bara förpackningarna utan även hela den visuella identiteten för glassvarumärket Ingman. ”Vi tycker att det är otroligt spännande att lansera Ingmans nya varumärkesidentitet och de nya växtbaserade enlitersförpackningarna. Nya Ingman återspeglar glädjen med glass och hållbarhetstänkandet som alltid varit en integrerad del av våra produkter och vår produktion, en identitet som stärks ytterligare av det nya förpackningsmaterialet. Vi är mycket glada över att kunna ta detta kliv framåt tillsammans med Stora Enso”, säger Hilla Carpén, Senior Brand Manager för Ingman Glass.

Kartong är ett klimatsmart förpackningsmaterial och hjälper företag som vill övergå till en cirkulär bioekonomi. Växande träd absorberar koldioxid från atmosfären, som sedan lagras i kartonger och sekundära produkter efter återvinning. Ingmans glasspaket har tydliga sorteringsanvisningar för konsumenterna. Kartongen till de nya glasspaketen har märkningen FSC Mix för att bekräfta att den har sitt ursprung i hållbart skogsbruk. För att säkerställa bästa möjliga miljö- och hygienaspekter samt effektiv produktion har alla bruk inom Stora Enso som tillverkar konsumentförpackningar certifierade ledningssystem för bland annat kvalitet, produktsäkerhet och miljöledning.