Stora Enso lanserar en hållbar förpackning för pellets

Publicerat 12 mars 2020
Produktutveckling baserad på design och användbarhet: Hushållen gynnas av en praktisk och förnybar pellets förpackning från Stora Enso - en genomgående hållbar produkt.

Genom lanseringen av kartongförpackningen för pellets tar Stora Enso ytterligare ett steg mot att byta ut plastförpackningar mot miljövänliga lösningar. Lanseringen går hand i hand med företagets vision om att skapa en hållbar framtid med hjälp av förnybara material. Med lanseringen visar Stora Enso exempel på sin banbrytande roll inom pelletsindustrin där hållbarhet, innovation och kundfokus sätts i centrum för utvecklingen.

Den nya förpackningen har klara fördelar för hushållen när det kommer till att transportera och lagra pellets. Den är helt återvinningsbar, till skillnad från marknadens standardlösning vilket är plastsäckar.

Hållbarhet, innovation och kundfokus i centrum

Hittills har Stora Enso bara kunnat erbjuda sina kunder pellets i 15 kilos plastsäckar, 500 kilos s.k. ”big bag” eller i bulk. ”Marknadsundersökningar har däremot pekat på exakta problempunkter för användare av pelletsugnar. Med hjälp av dessa insikter har vi kunnat ta fram en helt ny produkt som uppfyller hushållens praktiska behov. Pellet förpackningen i kartong kommer nu i en mindre storlek på 12 kilo, vilket gör den enklare att bära hem från affären, enklare att hälla i ugnen och är enklare att förvara hemma”, förklarar Marion LeRoy Loikala, produktchef för pellets hos Stora Enso. ”Vi är stolta att kunna erbjuda en genomgående hållbar produkt; vårt förnybara värmebränsle i en förpackning som kan återanvändas eller återvinnas.”

Pellet box

Italien, en nyckelmarknad för lanseringen

Produkten kommer att först lanseras i Italien, som är den största marknaden för värmepellets i Europa.

”Efterfrågan i Europa på värmepellets som en förnybar och hållbar energikälla förväntas öka stadigt under de kommande åren.” säger Joachim Colliander, Vice President och verksamhetschef för Stora Ensos pelletsverksamhet. ”Vårt mål är att öka vår närvaro och marknadsandel i Italien men även växa på andra relevanta marknader, samtidigt som vi breddar vår kundbas och bidrar till att minska konsumtionen av plast”.

Varför sker lanseringen i Italien? Italien är ledande inom EU när det gäller återvinning, och återvinner 77 % av allt avfall. 86 % av italienarna vill ha en hållbar livsstil som värnar om planeten och dess resurser. När det gäller förnybara energikällor och låg energiförbrukning är siffran ännu högre – frågan är viktig för 96 % av italienarna. Därför har Stora Enso lanserat sin nya pelletslåda på en marknad som kommer att värdesätta förpackningen och materialets hållbarhet. ”Under det kommande året kommer vi att samla in feedback från våra kunder, varefter vi gradvis kommer att lansera produkten på andra europeiska marknader,” fortsätter Joachim.

Efter ett omfattande pilotprojekt på sågverket Näpi i Estland är kartongförpackningen äntligen klar för lansering. Den nya produkten är ett framgångsrikt samarbete mellan olika divisioner inom Stora Enso. Experter från divisionen Packaging Solutions designade och levererade materialet till förpackningen som nu ingår i divisionen Wood Products produktutbud. Den fräscha och lyxiga grafiska designen på lådan togs fram av den finska marknadsförings- och designbyrån Aune Creative.