Stora Ensos samarbete med Gasum omvandlar spillvatten till grön energi

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Publicerat 15 januari 2021 av Randel Wells Foton från Getty Images, iStock och Stora Enso
Tillverkningen av kopieringspapperet Multicopy kommer inom kort att bidra till produktionen av biobränsle i Sverige. Energibolaget Gasum och Stora Enso kommer tillsammans att omvandla spillvatten till förnybar, grön energi.

Spillvattnet kan vara utmanande att hantera för bruken. De stora mängderna processvatten innehåller organiska ämnen och måste tas om hand. Vid Stora Ensos bruk i Nymölla är vattenreningsanläggningen lika stor som tio fotbollsplaner, och varje bassäng är sju meter djup.

– Nymölla bruk har länge varit ledande inom hållbarhet, berättar Jonathan Bakewell, VP, Office Papers, Stora Enso Paper. – Trots att dagens papperstillverkning i stort sett är koldioxidneutral så strävar Nymölla bruk ständigt efter att uppnå mer.

– Vi har undersökt biogas i flera år, bekräftar Michael Lindemann,brukschef vid Nymölla bruk. – När vi först konstaterade att det gick att framställa biogas ur vårt processvatten ville vi använda den för att driva bruket.

I takt med att förnybar energi hamnade allt högre på den globala agendan så kom idén att kunna sälja biogas. Med tanke på de utmaningar som kvarstod var den effektivaste vägen framåt att samarbeta med en partner som verkligen kan det här ämnet.

– Jag har samtalat med Stora Enso i olika roller under min karriär inom svensk biogas, berättar Erik Woode som är chef för affärsutveckling på Gasum. – När Gasum kom in i bilden skapades helt nya förutsättningar för det här projektet.

Gasum bidrar inte bara med tekniska kunskaper om biogasproduktion utan har dessutom ett befintligt distributionsnätverk. Faktorer som gör biogassamarbetet till en vinnande kombination som Stora Enso, Gasum och miljön kan dra nytta av.

Värdeskapande spillvatten

När brukets processvatten körs genom biogasreaktorerna bryts det organiska innehållet ned så att metan bildas. Den här processen minskar mängden organiskt innehåll med upp till 60 procent efter bara 5 timmar i reaktorerna, så att en betydligt mindre mängd behöver bearbetas i reningsverket.

Projektet är ett strålande tillfälle för Gasum att visa att biogas är ett attraktivt förnybart bränsle som produceras av ämnen som annars skulle utgöra svårhanterligt avfall för bruken.

– Det avgörande är att vi kan göra biogasen flytande, förklarar Erik Woode. – Tidigare var det relativt dyrt, men tekniken har utvecklats så att vi i dag kan göra detta på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Eftersom flytande biogas (liquified biogas, LBG) har ungefär samma energidensitet som diesel är det ett perfekt bränsle för den tunga transportsektorn, som står för stora koldioxidutsläpp. LGB genererar 90 procent lägre utsläpp än diesel och producerar långt färre partiklar, vilket minskar påverkan på luftkvaliteten ytterligare.

Det främsta målet är att ersätta flytande naturgas (LNG) med LBG. – LBG är vad vi kallar för ett drop-in-bränsle, förklarar Erik Woode. – Det är helt utbytbart mot LNG, och vi fyller nu alla våra stationer med LBG så snabbt vi bara kan, eftersom det är vad våra kunder efterfrågar.

LBG-bränslet från Nymölla kommer att förbättra den totala balansen av förnybar energi i Sverige betydligt och står för en 5-procentig ökning av biogasproduktionen. Det räcker för att driva 13 000 bilar i ett år.

Spänningen stiger trots oanade utmaningar

Även med god planering kan det vara svårt att hantera en global pandemi. Reserestriktioner och karantänbestämmelser har stoppat arbetare från att ta sig till anläggningen. – Det har varit en oerhört tuff situation, berättar Michael Lindemann. – Från vår sida är bruket redo att börja köra, vilket var tur med tanke på den varma sommaren.

Värmen var nära att döda mikroberna i spillvattenanläggningen. Som tur var hade vi redan ett värmeväxlingssystem för flödet till Gasums anläggning, som vi kunde använda för att kyla ned spillvattnet och rädda mikroberna.

LBG-anläggningen förväntas bli helt klar under våren 2021. Kort därefter kommer bruket att börja pumpa vatten, följt av en inkörningsperiod när Gasum justerar driften för full kapacitet.

– Jag uppskattar verkligen att Stora Enso lät oss bygga vår anläggning i direkt anslutning till bruket, berättar Erik Woode. – Visst har det gjort projektet något mer komplicerat, men resultatet har varit väl värt mödan.

Nu är det många som väntar spänt på att få se det här resultatet. – Jag ser också fram emot att se projektet slutföras, säger Jonathan Bakewell. – Det gör inte bara vårt bruk mer effektivt, dessutom inleder Multicopy, vår fantastiska pappersprodukt från Nymölla, ett helt nytt och spännande kapitel i sin hållbarhetssaga, som biogasgenerator.

Lastbil på motorvägen

Mikroorganismerna behöver också mat

Tänk dig en riktigt fin balsamvinäger. Det är levande organismer i den så kallade vinägermodern som skapar den karakteristiska vinägersmaken. Men det gäller att mata dem för att hålla dem nöjda. Samma sak gäller biogas. I de höga biogasreaktorerna i Nymölla flyter ett lager speciella mikroorganismer som producerar metan som en biprodukt vid nedbrytningen.

Ett stabilt flöde av spillvatten underifrån ger de tunga mikroorganismerna mat och håller dem flytande. I den översta delen av tornet sugs metan ut och kyls ned till flytande biogas.

Det rör sig om mycket speciella organismer. När processen påbörjas i Nymölla anländer lastbilar i snabb takt från hela Europa med sändningar från andra reaktorer. När organismerna äter och förökar sig i Nymölla kan de sedan användas för att starta andra reaktorer.