Arbeta säkert är vårt val

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Att arbeta säkert sätter goda exempel i fokus och ökar säkerheten och effektiviteten. För första gången anordnar Stora Enso Good Safety Practice Awards som en del av Safety week i slutet av april.

Säkert arbete lyfts fram genom goda exempel

"Vi vill att alla ska komma hem säkra från jobbet, varje dag. För att uppnå detta måste vi säkerställa en säker arbetsmiljö och att säkra val görs varje dag på jobbet”, betonar Wolf Willems, säkerhetschef på Stora Enso.

För att lyfta fram goda exempel och säkra val som görs i hela organisationen firar Stora Enso årets säkerhetsvecka med temat "Arbeta säkert är vårt val". Veckan kommer att innehålla virtuella bruksbesök, inspirerande föreläsningar och många aktiviteter på lokala sajter samt de första koncernövergripande utmärkelserna för god säkerhetspraxis i tre kategorier: Att kontrollera säkerhetsrisker, utveckla säkerhetskultur och säkerhetsinnovation.

"Att dela med sig av goda exempel gör det möjligt att lära av andra och hylla goda arbetssätt samtidigt som man lägger mer fokus på säkerhet", säger Willems.

Bygga upp en positiv säkerhetskultur

Bland nära hundra exempel på goda säkerhetsrutiner som identifierats under kampanjen stödjer Forest Finlands säkerhetscoachning för entreprenörer skogsmaskins- och timmerbilsförare med utbildade tränare för att ta säkerhetsutvecklingen vidare”, konstaterar Paula Rytkölä, säkerhetsexpert inom Forest Finland.

"Målet är att coaching uppmuntrar förare att ge och ta emot feedback om säkerheten samt tränar dem att rapportera osäkra rutiner eller aktiviteter", tillägger leverantörschef Tuomas Ala-Varvi.

”Vi ser redan en ökning av antalet säkerhetsrapporteringar som görs. Dessutom har coachningen resulterat i många givande diskussioner om säkerhet. En viktig lärdom är hur man ger positiv feedback om säkerheten”, sammanfattar Jussi Keränen, intendent i ett av entreprenörsföretagen, Moto Team Tauriainen.

"Att skapa goda säkerhetsrutiner tillsammans tjänar till att bygga en positiv hälso- och säkerhetskultur – ett ämne som är temat för ILO:s Världsdag för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som firas den 28 april", avslutar Wolf Willems.

Stora Enso Safety Week firas mellan 25 april och 1 maj.