Infångning av kol vid Stora Ensos Skutskär Bruk – på väg mot en klimatpositiv produktion

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Stora Ensos Skutskär bruk i östra Sverige fokuserar på tillverkning av fluffmassa för absorberande produkter som blöjor och andra dagliga hygienprodukter. Bruket har en lång historia av att kontinuerligt minska miljöavtrycket från sin verksamhet och sina produkter och sedan flera år har bruket inte använt fossila bränslen i sin verksamhet. Nästa steg mot en klimatpositiv verksamhet vid bruket är starten på en pilot för att fånga upp biogen CO2 från massaproduktion.

Redan idag är all energi, värme och kraft som produceras vid bruket baserad på biobränslen. Den nyligen startade piloten fångar upp CO2-utsläpp från dessa biobränslen, och det är det första projektet i världen där CO2-avskiljningsutrustningen har installerats i en sodapannenhet i ett massabruk. Det är en del av ett EU-finansierat ACCSESS-projekt, som utvecklar koldioxidfångande kemi och teknik med målet att uppnå kostnadseffektiv lagring av CO2 i stor skala och stödja samhället att nå nettonoll och minimera klimatuppvärmningen.

”Vi har framgångsrikt fasat ut från att använda fossila bränslen vid vårt bruk. Som ett nästa steg är vi mycket glada över att få vara en del av ACCSESS-projektet och testa utrustningen för avskiljning av koldioxid, för att ytterligare undersöka möjligheterna att minska miljöavtrycket från vår verksamhet och våra produkter”, säger Christer Nordstrand, brukschef på Stora Ensos Skutskär bruk.

För att göra fullskalig installation av kolavskiljning lönsam i framtiden måste vissa tekniska problem utvärderas grundligt i ACCSESS-projektet. Om det fångade kolet kommer att lagras eller användas i framtiden kommer dessutom att bero på många ännu obesvarade frågor. Vid Skutskärs Bruk testas kemi- och energiintegrationsdelen av det biogena kolets värdekedja, lagring eller utnyttjande av det fångade kolet ingår inte i detta projekt. Piloten vid Skutskärs Bruk har som mål att nå två ton fångat kol per dag, och ett av målen är att driva piloten med enbart lågtemperaturspillvärme från bruket.

Stora Enso har ett ambitiöst mål att erbjuda 100 % regenerativa produkter och lösningar till 2050. Som den största tillverkaren av fluffmassa i Europa banar Skutskärs Bruk väg för koldioxidnegativa produkter.