Stora Enso bygger pilotanläggning för biobaserat förpackningsskum

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2020-08-26 kl. 09.00 EEST

Stora Enso kommer att bygga en anläggning för tillverkning av Cellulose foam by Stora Enso, ett lättviktigt, fiberbaserat skummaterial för skyddande förpackningsmaterial och stötdämpning. Biobaserat skum är förnybart och återvinningsbart. Det kan exempelvis användas inom förpackning för att ersätta oljebaserat polymerskum som idag används i stor utsträckning. Pilotanläggningen kommer att ligga vid Stora Enso Fors bruk i Sverige.

Cellulose foam by Stora Enso är ett hållbart förpackningsmaterial som ytterligare förbättrar Stora Ensos förutsättningar att ersätta fossilbaserade material med förnybara och återvinningsbara material. I första hand kommer Cellulose foam by Stora Enso att användas som skyddande förpackningsmaterial för ömtåliga produkter såsom hemelektronik. Biobaserat skum har även potential att ersätta polymerskum på en mängd olika marknader och användningsområden där efterfrågan på hållbara material ökar, till exempel sportutrustning, värmeisolerad transport och som näringslösning vid odling utan jord.


– Intresset för hållbara förpackningslösningar är redan stort och växer ständigt. Företagen ser sig om efter biobaserade material för att leva upp till sina egna miljömål gällande återvinning, minskat plastavfall och användning av fossilfria material, och samtidigt erbjuda förpackningsprestanda av hög kvalitet, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials. – Vårt biobaserade skum erbjuder ett förnybart, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart alternativ till oljebaserade förpackningsskum såsom expanderad polyeten (EPE) och expanderad polystyren (EPS). Med den här pilotanläggningen bygger vi vidare på vårt långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbete, samtidigt som vi introducerar innovativa material för att ersätta de fossilbaserade, säger Mannström.

Stora Ensos pilotanläggning kommer i kundtester att utvärdera och validera Cellulose foam by Stora Enso som förpackningsskum i syfte att vidareutveckla tillverkningsprocessen. Den nya pilotanläggningen kommer att vara en del av Stora Ensos division Biomaterials.

Utformningen och färdigställandet av pilotanläggningen kommer att starta omedelbart. Anläggningen beräknas stå färdig under det fjärde kvartalet 2021. Beslut om kommersialisering kommer att fattas när resultatet av pilotproduktionen har utvärderats.

Stora Enso Fors bruk producerar världsledande lättviktskartong för konsumentförpackningar. Det moderna brukets energiproduktion är helt fossilfri. Investeringen i pilotanläggningen kommer inte att ha någon påverkan på brukets befintliga produktion.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Attachments and Images

Snabblänkar