Stora Enso investerar 80 MEUR i Imatra-brukets virkeshantering

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2020-12-11 kl. 9.00 EET

Stora Enso har beslutat att investera i centralisering och modernisering av virkeshanteringen vid Imatra-bruket i Finland. Investeringen på 80 MEUR kommer att förbättra Stora Ensos produktionsprocess för högkvalitativ förpackningskartong. Investeringen är i linje med koncernens strategi för hållbart lönsam tillväxt inom förpackningsmaterial i starka kundsegment. Investeringen ska påbörjas under första kvartalet 2021 och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2022.

Imatra-bruket producerar förpackningskartong i premiumkvalitet för livsmedel, dryck och lyxvaror. Syftet med investeringen är att modernisera Imatras virkeshantering samt centralisera den till en av de befintliga vedgårdarna. I projektet ingår installation av en ny och tredje avbarkningslinje, förbättringar av flishanteringssystemen, samt justeringar i den befintliga infrastrukturen på vedgården.

Den centraliserade och moderniserade virkeshanteringen kommer att resultera i en förbättrad och mer effektiv process. Vidare kommer den nya linjen för avbarkning att minska processens vattenkonsumption och därmed sänka klimatpåverkan.

– Stora Ensos förmåga att leverera högkvalitativt förpackningsmaterial är beroende av stora och konkurrenskraftiga bruk som Imatra. Imatra-bruket är en av världens största tillverkare av vätskekartong som säljs till kunder i hela världen. Sett på lång sikt är en effektiv och stabil massavedshantering fundamental för såväl massa- som kartongproduktionen, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

Imatra-bruket, med de två produktionsanläggningarna Kaukopää och Tainionkoski, producerar förpackningskartong i premiumkvalitet för livsmedel, dryck och lyxvaror. För närvarande är den årliga produktionskapaciteten 1 195 000 ton förpackningskartong. Bruket har cirka 900 anställda. De senaste åren har Stora Enso investerat över 200 MEUR i Imatra-bruket.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

 

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Attachments and Images

Snabblänkar