Stora Enso slutför fackliga förhandlingar i Veitsiluoto

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-06-17 kl. 9.30 EEST

Stora Enso har slutfört de fackliga förhandlingarna om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i finska Veitsiluoto. Nedstängningen kommer att ske under det tredje kvartalet 2021. Ett resultat av förhandlingarna är att 550 personer kommer att sägas upp permanent. Cirka 28 % av uppsägningarna kan hanteras genom pensionsavtal.

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planerna på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden och Veitsiluoto på grund av en sviktande pappersmarknad. De fackliga förhandlingarna rörande Veitsiluoto har resulterat i att de tre pappersmaskinerna, produktionen av kemisk massa och slipmassa samt arkningsanläggningen kommer att stängas permanent. Sågverket fortsätter sin produktion inom divisionen Wood Products med ungefär 50 personer. Massa- och pappersproduktionen i Veitsiluoto beräknas upphöra under det tredje kvartalet 2021.

Medbestämmandeförhandlingarna rörande Kvarnsveden i Dalarna pågår fortfarande.

550 personer kommer att sägas upp permanent till följd av beslutet att stänga ned verksamheten i Veitsiluoto. 440 av dem arbetar inom divisionen Paper och 110 på underhållsföretaget Efora. Den tidigare beräkningen av det högsta antalet uppsägningar var 670 personer. Högst 21 personer i Eforas enhet för företagsingenjörer i Veitsiluoto kommer att föras över till ingenjörsföretaget Etteplan vid en företagsöverlåtelse den 1 augusti 2021. Uppsägningarna kommer att ske främst i slutet av januari 2022.

Stora Enso kommer att ha ett nära samarbete med sina övriga anläggningar, staden Kemi samt andra intressenter för att underlätta de berörda medarbetarnas återanställning och vidareutbildning. Vårt stöd inkluderar såväl omställningssatsningar som utbildningar individuellt och i grupp för återanställning och vidareutbildning. Vi kommer även att erbjuda stöd till personer som börjar arbeta på andra anläggningar samt finansiellt stöd till medarbetare som startar eget. 28 % av uppsägningarna kan hanteras genom pensionsavtal.

Stora Enso har inlett ett projekt för att hitta framtida lösningar för anläggningen i Veitsiluoto. En extern rådgivare kommer att få i uppdrag att identifiera de olika alternativen och analysera genomförbarheten. Denna process samordnas med det finska arbets- och näringsministeriet, staden Kemi och andra parter. Anläggningen i Veitsiluoto har stor potential för framtida användning, inklusive en stark industriell infrastruktur med en djuphavshamn, anslutning till det statliga elnätet, tillgång till förnybar energi med möjlighet till expansion, kylningskapacitet från havet och tillgång till rent vatten.

Stora Enso fortsätter att producera träfritt obestruket kontorspapper (woodfree uncoated, WFU) vid anläggningen i skånska Nymölla.

Tidigare pressmeddelanden om planerna för Veitsiluoto:
20 april 2021: Stora Enso tillkännager planer på att lägga ner massa- och pappersproduktionen vid bruken Kvarnsveden och Veitsiluoto

 

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
Tel. +358 40 763 8767

 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
Tel. +358 40 763 8767

Snabblänkar