CarbonZero

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om CarbonZero
Jag leter en person ansvarig för CarbonZero

I kampen mot klimatförändringar är det ofta svårt att veta hur du ska minska din påverkan så effektivt som möjligt. Stora Ensos tjänst CarbonZero hjälper dig att analysera dina förpackningars klimatpåverkan och kompensera för de utsläpp som för närvarande är svåra att undvika.

CarbonZero är en tjänst för klimatkompensation som hjälper dig att minska din klimatpåverkan och nå dina klimatmål. Vi strävar efter att göra klimatpåverkan för våra produkter så liten som möjligt, och klimatkompensation är ytterligare ett hjälpmedel i kampen mot klimatförändringar. Genom CarbonZero kompenserar vi för de utsläpp som för närvarande inte går att undvika genom att investera i projekt som minskar utsläppen.

Varför CarbonZero?

Nå dina klimatmål med hjälp av förpackningar

För att du ska kunna se vilken klimatpåverkan de förpackningar du köper av oss har och nå dina klimatmål tillhandahåller vi en detaljerad LCA-rapport (livscykelanalys). Även om våra förpackningar redan från början har ett lågt klimatavtryck kan du med hjälp av vår tjänst CarbonZero kompensera för de återstående utsläppen genom projekt för minskade utsläpp utvecklade av vår kompensationspartner South Pole.

Erbjud dina kunder klimatvänliga förpackningar

Allt fler kunder i hela värdekedjan efterfrågar produkter med lägre klimatpåverkan. Med CarbonZero kan du marknadsföra ditt miljöarbete, eftersom du har rätt att använda den officiella märkningen Climate Neutral Product från South Pole i din kommunikation och förpackningsdesign när du väljer att klimatkompensera dina förpackningar från Stora Enso.

Hur fungerar klimatkompensation?

Beräkna dina koldioxidutsläpp

Vi beräknar dina förpackningars fossila koldioxidutsläpp under varje fas i livscykeln. Den här beräkningen visar hur mycket koldioxid du behöver kompensera för.


Investera i klimatkompensationsprogram

Kompensationen via CarbonZero stöder projekt för minskade utsläpp utvecklade av South Pole, och alla projekt uppfyller de strikta kraven från organisationen Gold Standard.

Rapportera din påverkan


En viktig del av vår tjänst CarbonZero är exakt rapportering. Utöver den positiva klimateffekt du har varit med och skapat kan ditt företag även certifiera de åtgärder ni har vidtagit.

En positiv märkning för ditt företag

Effektiva klimatåtgärder inspirerar även andra att agera. Du kan belysa företagets hållbarhetssatsningar genom att till exempel använda South Poles märkning Carbon Neutral Product och Gold Standard-logotypen i ditt marknadsföringsmaterial.

Miljömedvetna konsumenter vill ha koldioxidneutrala förpackningar

Den svenska förpackningsleverantören Packoplock har märkt av en välkommen förändring inom e-handeln – såväl konsumenter som försäljare har börjat efterfråga koldioxidneutrala förpackningar till följd av ökad miljömedvetenhet. För Packoplock var lanseringen av en koldioxidneutral förpackningslinje ett naturligt steg för att hjälpa kunderna att nå sina klimatmål.

 

Läs mer

Förpackningar med lågt klimatavtryck

Tack vare vårt förnybara råmaterial har många av våra produkter ett lågt klimatavtryck redan från start. Läs mer om våra förpackningslösningar här.

 

Läs mer

 

Vi bekämpar klimatförändringarna

Vi är övertygade om att lösningen för att bekämpa klimatförändringarna handlar om att använda förnybara material, tillämpa resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt utöva ett hållbart skogsbruk.

Stora Enso minskar utsläppen av växthusgaser markant, såväl inom vår egen produktion som i värdekedjan. Läs mer om vårt klimatarbete här.

Läs mer

 

 

Prisbelönt eko-förpackning ersätter plast

Vogue Scandinavia rör om i förlagsbranschen på många sätt. En av de unika egenskaperna hos Vogue Scandinavia är dess prisbelönta förpackningskoncept, designat av Stora Enso. Förpackningskonceptet har tilldelats det prestigefyllda Red Dot Award, ett internationellt välrenommerat erkännande för enastående design. 

Både tidningen och förpackningarna är koldioxidneutrala, tillverkade med en förnybar, koldioxidsnål råvara och energieffektiv produktion. De återstående utsläppen kompenseras genom att använda CarbonZero -tjänsten från Stora Enso, i samarbete med kompensationspartnern Sydpolen.

Läs mer

Snabblänkar