Koncernledningen

Karl-Henrik Sundström

VD och koncernchef
Född 1960. B.Sc. (Business Studies). Medlem i koncernledningen sedan 2012. Började i företaget 2012. Koncernchef och VD sedan 2014. Executive Vice President, Printing and Living fram till 2014. CFO åren 2012–2013. CFO för NXP Semiconductors 2008–2012. Innan dess CFO och flera ledande befattningar på Ericsson. Styrelseordförande för Skogsindustrierna. Styrelseledamot i Sustainable Energy Angels AB, Confederation of European Paper Industries (CEPI), Svenskt näringsliv och Mölnlycke Health Care AB.

Seppo Parvi

Finanschef (CFO) och vice verkställande direktör, Finlandschef
Född 1964. M.Sc. (Econ.). Medlem i koncernledningen sedan 2014. Började i företaget 2014. Finlandschef sedan 2014. CFO och EVP, Food and Medical Business Area på Ahlstrom Corporation 2009–2014. CFO för Metsä Board (M-real) 2006-2014. Innan dess olika chefsbefattningar på förpackningsföretaget Huhtamäki, bland annat med ansvar för papperstillverkningen inom Rigid Packaging Europe och verksamheten i Turkiet. Vice ordförande i Skogsindustrin, Finland. Styrelsesuppleant i Pohjolan Voima Oy. Styrelseledamot i Ilmarinen sedan 1 januari 2018.

Malin Bendz

Executive Vice President, HR
Född 1976. B.Sc. (Personnel Mgmt & Org. Development), MBA. Medlem i koncernledningen sedan 2016. Började i företaget 2000. Har innehaft ett flertal internationella befattningar inom HR, affärsutveckling och inköp. Medlem i ledningsgruppen för Stora Enso Paper ((2015–2016), ledningsgruppen för Renewable Packaging ((2012–2014) ) och ledningsgruppen för division Latin America (2004–2008).

Annica Bresky

Executive Vice President, Division Consumer Board
Född 1975. M.Sc. (Engineering), MBA. Medlem i koncernledningen sedan maj 2017. Började i företaget i maj 2017. VD för Iggesund Paperboard AB, en del av Holmen Group, 2013‒2017. Brukschef på BillerudKorsnäs AB 2010‒2013. Innan dess olika tekniska och chefsbefattningar vid Stora Enso Kvarnsvedens Bruk 2001‒2010. Styrelseledamot i AB Fagerhult.

Johanna Hagelberg

Executive Vice President, Sourcing and Logistics
Född 1972. M.Sc. (Industrial Eng. & Mgmt) and M.Sc. (Eng. and Mgmt of Manufacturing Systems). Medlem i koncernledningen sedan 2014. Började i företaget 2013 som SVP Sourcing inom Printing and Living. Chief Procurement Officer på Vattenfall AB 2010–2013. Innan dess ledande befattningar inom inköp på NCC, RSA Scandinavia och inom fordonsindustrin. Styrelseledamot i Bufab AB.

Kati ter Horst

Executive Vice President, Division Paper
Född 1968. MBA (International Business), M.Sc. (Marketing). Medlem i koncernledningen sedan 2014. Började i företaget 1996. Senior Vice President, Paper Sales, Stora Enso Printing and Living fram till 2014. Har haft flera ledande befattningar inom pappersindustrin. Styrelseledamot i Skogsindustrin rf, Outokumpu Oyj och EURO-GRAPH asbl.

Ulrika Lilja

Executive Vice President, Communications
Född 1975. M.Sc. (BA and Econ.). Medlem i koncernledningen sedan 2014. Började i företaget 2014 som Senior Vice President Communications, Stora Enso Printing and Living. Director External Communications på SSAB 2010–2013. Innan dess flera ledande befattningar på OMX Stockholm och Neonet. Styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer.

Per Lyrvall 

Executive Vice President, Legal, chefsjurist, Sverigechef
Född 1959. LL.M. Medlem i koncernledningen sedan 2012. Började i företaget som jurist 1994. Chefsjurist sedan 2008. Sverigechef sedan 2013. Innan Stora Enso olika befattningar i svenska domstolar, advokatbyråer och på Assi Domän. Styrelseledamot i Montes del Plata och Bergvik Skog AB. Styrelsesuppleant i Skogsindustrierna.

Markus Mannström 

Executive Vice President, Division Biomaterials
Född 1963. M.Sc. (Paper Tech.). Medlem i koncernledningen sedan 2015. Började i företaget 2001. Chief Technology Officer (CTO) för bolaget 2015–maj 2017. Medlem i ledningsgruppen för Renewable Packaging 2009–2014. Styrelseledamot i Teollisuuden Voima Oyj, Montes del Plata och Veracel. Styrelsesuppleant i Pohjolan Voima Oy.

Noel Morrin

Executive Vice President, Sustainability
Född 1958. B.Sc. Joint Honours, First Class (Chemistry and Biology). Medlem i koncernledningen sedan 2015. Började i företaget 2015. Group SVP, Sustainability & Green Support på Skanska AB 2005–2015. Group Environment Director på RMC plc 1999–2005. Innan dess ledande roller inom UK National Environmental Technology Centre, den brittiska ideella föreningen Business in the Community samt det globala kemikalieföretaget ICI plc.

Gilles van Nieuwenhuyzen

Executive Vice President, Division Packaging Solutions
Född 1959. M.Sc. (Applied Physics), MBA (INSEAD). Medlem i koncernledningen sedan 2015. Började i företaget 2015. President, Enablers division på DuPont Nutrition & Health (f.d. Danisco) 2010–2014. Innan dess flera ledande befattningar på bland annat den nederländska livsmedelskoncernen CSM (numera Corbion), Rexam (bestruken film och papper) samt DSM (kemikalier och polymerer).

Jari Suominen

Executive Vice President, Division Wood Products
Född 1969. M.Sc. (BA). Medlem i koncernledningen sedan 2014. Började i företaget 1995. Senior Vice President, affärsområdeschef Building and Living fram till 2014. Har haft flera chefsbefattningar inom pappers- och träproduktindustrin. Ordförande för Träproduktsindustrin rf i Finland. Styrelseledamot i Tornator. Medlem i förvaltningsrådet för Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma.

Mer om koncernledningen och dess arbete

Språkversioner