Liikkuminen tehdasalueella

Ohjeita ajoneuvolla liikkumiseen tehdasalueella:

1. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella pyritään minimoimaan, johtuen alueella toimivasta raksaasta liikenteestä.

2. Yleinen nopeusrajoitus tehdasalueella on 30 km/h. Poikkeavat nopeusrajoitukset on osoitettu liikennemerkein.

3. Alueella liikuttaessa on huomioitava yleiset liikennesäännöt:

  • kevyt liikenne (jalankulkijat, pyörilijät, autot)
  • raskas liikenne (hakerekat, kemikaalikuljetukset, sellukuljetukset)
  • junaliikenne (puu- ja selluvaunut)
  • työkoneliikenne
  • kunnossapito- ja huoltoliikenne

4. Stora Enso ei vastaa ajoneuvoille alueella sattuneista vahingoista