Turvallisuus

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Tältä sivulta löydät turvallisuuteen liittyviä asioita, joista jokaisen tulee olla tietoinen. Noudata aina sinulle annettuja turvallisuusohjeita.

8 hengenpelastavaa sääntöä

 

1. Käytä aina turvavyötä

2. Älä koskaan ylitä nopeusrajoituksia tai käytä matkapuhelinta ilman hands-free -laitetta

3. Älä koskaan aja tai tee töitä alkoholin vaikutuksen alaisena

4. Muista aina voimassa oleva työlupa, kun sitä tarvitaan

5. Käytä aina henkilösuojaimia, kun työskentelet korkealla

6. Varmista aina, että energiansyöttö on eristetty ennen työn aloittamista

7. Älä koskaan ohita tai jätä huomioimatta kriittisiä turvavarusteita

8. Älä kävele tai seiso käytössä olevan liikkuvan koneen lähellä

Turvallisuus

Turvallisuus työssä

 • Kaikessa tekemisessä on tavoitteena nolla tapaturmaa
 • Vaativista nostotöistä edellytetään nostosuunnitelma ja ajoneuvonosturin pystytystarkastus
 • Työlupa jokaisesta työstä
 • Työn kirjallinen vaaranarviointi on tehty ennen työn aloittamista, ja sen on oltava mukana työtä suoritettaessa
 • Turvakierrokset on aikataulutettu etukäteen ja toteutettu aikataulun mukaisesti. Seuranta seisokkipalavereissa.

Toistuvista turvallisuuslaiminlyönneistä seuraa henkilön poistaminen tehdasalueelta vuoden ajaksi.

 

Yhteyshenkilöt

 • Timo Kärkkäinen, Turvallisuuspäällikkö, Stora Enso Oyj, 040 1867 424
 • Simo Valjakka, Palo- ja suojelupäällikkö Stora Enso Oyj, 044 2907 968
 • Jari Dufva, Työsuojeluvaltuutettu (työntekijät), Stora Enso Oyj, 050 389 4780
 • Juha Knihtilä, Työturvallisuusasiantuntija, Efora Oy, 0400 8630284

Turvallisuuskoulutus

Voidaksesi työskennellä tehdasalueella, tulee sinulla olla voimassa:

 • työturvallisuuskortti (suomalainen TTK:n vihreä kortti tai ruotsalainen SSG Entre)
 • Stora Enson yleinen turvainfo (voimassa 2 vuotta suorituksesta)
 • Sunilan tehtaan paikallisperehdytys (voimassa 1 vuoden)
 • työ-/osastokohtainen perehdytys tarvittaessa, klooridioksidiliuostamolla perehdytys on pakollinen.

Turvainfojen suoritus:
http://elearning.fi/storaenso/turvainfo/
Salasana: sesafety

Stora Enson yleisen turvainfon suorittamiseen menee n. tunti ja paikallisen infon suorittamiseen 45 minuuttia.  Molemmat infot tulee suorittaa yhtäjaksoisesti suorituksen tallentumiseksi.

Henkilökohtaiset suojaimet

Aina tehtaalla työskenneltäessä

 • leukahihnallinen kypärä
 • suojalasit (tarvittaessa umpinainen malli), myös ulkona liikuttaessa
 • suojakäsineet
 • kuulosuojaimet
 • turvajalkineet
 • näkyvä suojavaatetus EN 471-2 (liikuttaessa ulkoalueilla tai varastossa)
 • pitkähihainen työasu

  Suojavaatetus tilanteen mukaan.

 

Kemikaalien, kemikaaliputkistojen ja -laitteistojen käsittelyssä on käytettävä kokokasvosuojaa sekä noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita

Perustyöasu kunnossapito-, huolto- ja asennustöissä on työtakki ja/tai pitkähihainen työpaita sekä housut, avohaalariyhdistelmäasu tai umpihaalari. Suojavaate on oltava puettuna siten, että asu peittää ylä- ja alavartalon, kaulan, käsivarret ja jalat.

Sähkötöissä käytettävä sähkömiehen työasua sekä mahdollisesti jännitetyösuojaimia.

Henkilönostinta käytettäessä putoamissuojaimet on oltava päällepuettuna ja turvaköysi kytkettynä putoamisen estämiseksi.

Jätevesipuhdistamolla käytettävä vähintään FFP3-luokan hengityssuojain.

Kaasuvaarallisissa töissä käytettävä kokonaamaria ABEK-P3 suodattimella.

Hitsauskypärää käytettävä hitsaustöissä, sekä ruostumattoman teräksen hitsaustyössä käytettävä lisäksi AINA raitisilmasuodattimellista hengityssuojainta.

Pitoisuusmittaria on pidettävä mukana kaikissa suljetuissa tiloissa liikuttaessa, sekä työn luonteen sitä vaatiessa myös muissa töissä.

Ligniiniprosessin ja voimalaitoksen lipeälinjan töissä tulee työryhmällä olla mukana rikkivetymittari.

 

Nostot ja apuvälineet

 • Erikoisnostoihin on oltava kirjalliset nostosuunnitelmat tehty
 • Ajoneuvonostureiden kirjalliset käyttöönottotarkastukset on oltava tehty
 • Henkilönostinten päivittäiset käyttöönottotarkastukset tekee henkilönostinta käyttävän toimittajan työnjohto. Tarkastukset kirjataan ylös esim. muistivihkoon, jotta se voidaan tarvittaessa todistaa tehdyksi ennen käyttöönottoa.
 • Henkilönostinta käyttävän yrityksen työnjohto myöntää työntekijöilleen luvat käyttää henkilönostinta. Lupa kirjataan ylös esim. muistivihkoon, jotta luvan myöntäminen voidaan tarvittaessa todistaa tehdyksi
 • Nostoapuvälineiden on oltava kunnossa ja tarkastukset tehty

 

Työtelineet

 • Rakennetaan vain rakentamisen turvallisuusmääräysten mukaisia telineitä, kuten porrasaskelmanousutie: VNa 205/2009, 11. luku (katso: 64 §) ja 12- luku (katso: 67 §)
 • Käyttöönottotarkastetusta telineestä tulee löytyä allekirjoitettu telinekortti
 • Käyttöönottotarkastuksen suorittaa telineen rakentaja ja telineen tilaaja tai heidän edustajansa
 • Korkealla tehtävät työt tehdään sopivan telineen tai henkilönostimen avulla. Nojatikkaita ei saa käyttää työskentelyalustana.
 • A-tikkaita ei saa käyttää mikäli työsuorite edellyttää sähkötyökalujen tai voimankäyttöä edellyttävien työkalujen käyttöä.
 • Ennen A-tikkaiden käyttöä on varmistettava, että tikkaiden jalat lepäävät painumattomalla ja tasaisella alustalla.

Työalueen rajaaminen

Nostotöissä, henkilönostintöissä ja muissa rajaamista vaativissa töissä tulee olla riittävät työmaa-aluerajaukset. Toimittajien tulee varustautua musta-keltaisella merkintänauhalla. Rajatulla alueella työskentelevän yrityksen tiedot tulee ilmetä rajaukseen kiinnitettävästä yhteystietolomakkeesta.

 

 

 

 

 

Varautuminen poikkeustilanteeseen

Tapaturma

 • Toimittajalla on oltava työmaalla riittävästi omia ensiapuvälineitä ja ensiapukoulutettuja henkilöitä
 • Tarvittaessa myös verstailla ja valvomoissa on ensiapuvälineitä
 • Työmaan aloituksessa on tutustuttava alueen hätäsuihkuihin ja silmienhuuhtelupisteisiin

Tulipalo

 • Toimittaja järjestää työtä suorittavalle ryhmälle tarvittavan sammutuskaluston. Sammutuskalusto tulee tarkastaa vuosittain.

Kaasuvaara

 • Toimittaja tuo työmaalle tarvittavat henkilönsuojaimet ja pitoisuusmittarit
 • Työmaan aloituksessa on tutustuttava alueen palo- ja pelastusohjeisiin sekä defibrillaattorien sijaintiin tehdasalueella
 • Käy etukäteen läpi avun hälyttäminen, evakuointiohje ja kokoontumispaikan sijainti. Hätätilanteessa aina soitto 112:een.

 

Vahingoista ja turvallisuushavainnoista tulee aina ilmoittaa töidenvalvojalle.

Vaaralliset kemikaalit tehdasalueella

 • Klooridioksidivesi

 • Rikkivety

 • Valkolipeä

 • Biopolttoaineita käyttävien polttolaitosten kattiloiden tuhka

Hätäpuhelu

Yleinen hätänumero 112

Hälytystä tehdessäsi, kerro:

 • kuka olet
 • mitä on tapahtunut
 • missä on tapahtunut
 • onko ihmisiä vaarassa

Vastaa kysymyksiin. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. Järjestä opastus paikalle.

Oikotiet