Legionella bakterieinfektion i Canal Zone of Gent

Stora Ensos uppdaterade kommentar om legionella bakterieinfektion i Canal Zone of Gent

26 Juni 2019 

Det flamländska vård- och hälsovårdsverket i Belgien har identifierat Langerbrugge bruk som en möjlig källa till legionella-bakterieinfektionen i lokalsamhället. Undersökningen pågår fortfarande och källan till utbrottet är ännu inte bekräftad.

Som en försiktighetsåtgärd stoppades kyltornet den 31 maj och under tre veckor genomfördes en grundlig mekanisk och kemisk rengöring samt desinfektion. Baserat på resultatet från regelbunden vattenprovtagning och analys i samarbete med flera nationella och internationella legionella-experter, och en omfattande granskning av verksamhetsplanen, påbörjade vi under helgen arbetet med uppstarten av kyltornet. Efter noggranna och utökade kontroller kommer kyltornet åter att vara i normal drift idag. Brukets produktionspersonal, externa experter och relevanta myndigheter kommer att fortsätta att noga övervaka kyltornet.

Stora Enso arbetar ytterst noggrant för att förhindra legionella vid sina bruk enligt instruktioner gällande t.ex. vattenkonditionering, riskbedömning, provtagning och rigorös användning av personligt skydd och utrustning. Allt för att skydda medarbetare, entreprenörer och tredje part från exponering av legionella.

Vi samarbetar fullt ut med myndigheterna och kan inte ge ytterligare kommentarer vid denna tidpunkt med hänvisning till den pågående utredningen.

Chris de Hollander, Platschef, Langerbrugge bruk

4 Juni 2019

Det flamländska vård- och hälsovårdsverket i Belgien (Flemish Care and Health Agency) har identifierat Langerbrugge bruk som en möjlig källa till legionella-bakterieinfektionen i lokalsamhället. Undersökningen pågår och vi inväntar resultatet.

Bruket vidtar åtgärder som provtagning och desinfektion av anläggningen i nära samarbete med myndigheterna samt internationella och nationella legionella-experter. Förutom de nödvändiga desinfektionerna har vi beslutat att stänga av kyltornet för att göra en omfattande och grundlig rengöring samt desinfektion. Kyltornet kommer att startas upp på nytt under noggrann övervakning av brukets produktionspersonal och externa experter efter inspektion och godkännande av det flamländska vård- och hälsovårdsverket.

Stora Enso arbetar ytterst noggrant för att förhindra legionella vid sina bruk enligt instruktioner gällande t.ex. vattenkonditionering, riskbedömning, provtagning och rigorös användning av personligt skydd och utrustning. Allt för att skydda medarbetare, entreprenörer och tredje part från exponering av legionella.

Vi samarbetar fullt ut med myndigheterna och kan inte ge ytterligare kommentarer vid denna tidpunkt med hänvisning till den pågående utredningen.

Som en långsiktig och ansvarsfull medlem i lokalsamhället vill vi uttrycka vår sympati för de drabbade personerna och deras familjer.

Chris de Hollander, platschef, Langerbrugge bruk

Liisa Nyyssönen

SVP Communications, Paper

För mer information är du välkommen att kontakta Liisa Nyyssönen.

Tel: +358 40 544 3491

Språkversioner: