Årsstämma

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

En årsstämma hålls årligen för att presentera detaljerad information om bolagets resultat och för att behandla frågor såsom fastställandet av bokslutet och utdelningen (eller distributionen av medel) och dess utbetalning samt för att utse styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt en revisor.

Årsstämman 2024

Stora Enso Oyj:s årsstämma hölls den 20 mars 2024.

För fullständig information gällande årsstämman var god se vår engelska eller finska hemsida: 

Annual General Meeting - Investors | Stora Enso

Yhtiökokous - Sijoittajat | Stora Enso

Årsstämmohandlingar 2024

Snabblänkar