Årsstämma

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

En årsstämma hålls årligen för att presentera detaljerad information om bolagets resultat och för att behandla frågor såsom fastställandet av bokslutet och utdelningen (eller distributionen av medel) och dess utbetalning samt för att utse styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt en revisor.

Årsstämman 2024

Årsstämman hålls torsdagen den 20 mars 2024 kl. 16.00 finsk tid i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, 00160 Helsingfors, Finland. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman inleds kl. 14.15 (finsk tid) på stämmoplatsen. Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till engelska och vid behov till finska. Kaffe serveras efter stämman. Det finns ingen tillgänglighet till gratis parkering.

En aktieägare kan delta i bolagsstämman genom att personligen närvara vid stämman eller genom att rösta i förväg. Anmälningstiden till årsstämman och perioden för förhandsröstning börjar på den 2 februari 2024 kl. 10:00 (finsk tid).

Möte med bolagets ledning inför årsstämman

Innan årsstämman, kl. 14:45-15:30 finsk tid, kommer Stora Ensos VD och koncernchef Hans Sohlström samt CFO Seppo Parvi att finnas tillgängliga på Marina Congress Centre för ett informellt möte där tillfälle att ställa frågor ges. Evenemanget är inte en del av årsstämman och kommer att hållas på finska med simultantolkning till engelska. I samband med evenemanget kan deltagarna ställa frågor till företagets ledning, men evenemanget kommer inte att vara en plats för beslutsfattande. Frågor som presenteras vid evenemanget omfattar därför inte ärenden som avses i kapitel 5, avsnitt 25 i den finska lagen om aktiebolag.

Viktiga datum

8 mars 2024: Avstämningsdag för årsstämman
12 mars 2024: Sista dag för anmälan om deltagande och förhandsröstning för svenska aktieägare
14 mars 2024: Sista dag för anmälan om deltagande och förhandsröstning för finska aktieägare

För fullständig information gällande årsstämman var god se vår engelska eller finska hemsida: 

Annual General Meeting - Investors | Stora Enso

Yhtiökokous - Sijoittajat | Stora Enso

Årsstämmohandlingar 2024

Snabblänkar