Årsstämma

Årsstämma 2021

Fredag, 19 mars 2021

Förslag till årsstämman

Tidsfristen för aktieägare att lämna förslag till agendan har gått ut. Se dokumentet under årsstämmohandlingar nedan.

Årsstämmohandlingar 2021