Kati ter Horst

Kati ter Horst

1968

Executive Vice President, Division Paper

Curriculum

Medlem i koncernledningen sedan 2014. Började i företaget 1996.

Senior Vice President, Paper Sales, Stora Enso Printing and Living fram till 2014. Har haft flera ledande befattningar inom pappersindustrin. Vice ordförande i EURO-GRAPH asbl. Styrelseledamot i Skogsindustrin rf, Outokumpu Oyj och Climate Leadership Coalition.

Utbildning

MBA (International Business), M.Sc. (Marketing).

Andra medlemmar i koncernledningen