Investera i samhället: engagemang hellre än pengar

Publicerat 18 juli 2019
Samhällen som ligger nära våra fabriker och där vi brukar skogen är en av Stora Ensos viktigaste intressegrupper. Det är därför vi vill investera i dem. Vi tror att volontärarbete och engagemang är viktigare än pengar.

Volontärarbete för miljöns skull

Under våren och sommaren 2019 organiserade flera av Stora Ensos bruk och team volontärevenemang för miljön. Heinola Bruk i Finland organiserade volontärdagar där anställda samlade in skräp och avfall mellan bruket och stadens centrum. Detta gav också möjligheten att visa på fördelarna med återvinning och korrekt avfallshantering samt belysa problemet med plast. Dessutom fick anställda på Heinolabruket tillfälle att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen.

Det var i april som sopsäckarna fylldes i Heinola och bruket planerar redan hur man ska fortsätta med dessa volontärdagar. “Det var riktigt roligt att samarbeta för en god sak och hjälpa miljön. För oss är det viktigt att vi är aktiva i det lokala samhället där vi verkar”, säger Katja Metsäranta, brukschef på Stora Enso Heinola Fluting.

“Vi planerar vårt nästa samhällsevenemang i september i samband med den regionala miljöveckan. Det skulle vara trevligt att få med fler företag och invånare att arbeta tillsammans för att förbättra vår gemensamma miljö. Vi vill också visa att alla kan hjälpa till att minska de negativa effekterna på naturen och i synnerhet effekterna av plastavfall.”

Asylsökande på Hylte Bruk: en inblick i det svenska samhället

Sedan 2015 har Stora Ensos pappersbruk i Hylte i södra Sverige öppnat sina dörrar för asylsökande i regionen som ett sätt att hjälpa dem att integreras i samhället. Eftersom asylsökande har begränsade möjligheter att träffa lokalbefolkningen beslutade Hylte Bruk att ge några av dem en chans att lära sig hur arbetslivet i Sverige fungerar. 

“Vi har tagit emot några personer varje år”, säger Kristoffer Bergström, personalchef på Hylte bruk. “Vi skulle gärna vilja ta emot fler och vi vet att fler skulle vilja komma, men det har varit en utmaninig att hitta tid i våra anställdas scheman.”

Under treveckorsprogrammet följer deltagaren en bruksanställd i arbetet och kan på så sätt snappa upp både det svenska språket och svenska vanor. Esmail Hashem, en ingenjör från Syrien, deltog i programmet i slutet av 2018.

“Förutom att lära mig mer svenska fick jag utbildning och information om till exempel vattenrening, vilket var ett bra komplement till min tidigare erfarenhet från Syrien”, säger Hashem. ”Jag tyckte om att samarbeta med alla. Det var en fantastisk erfarenhet.”

Programmet har varit givande både för asylsökande och Stora Enso-anställda. Genom kulturellt utbyte har de anställda fått nya perspektiv för sitt dagliga arbete.

Plantera träd för vår framtid

Stora Ensos anställda organiserade ett skogsplanteringsevenemang i Joutseno, Finland, tillsammans med barn- och ungdomsinitiativet ”Plant-for-the-Planet” och skolbarn i åldrarna 10-12 från den närliggande skolan i Ravattila. Under dagen planterade gruppen cirka 450 plantor.

”Det är viktigt för oss på Stora Enso att delta i gemensamma projekt i de lokala samhällen där vi verkar. Vi vill arbeta för miljön och ge andra möjligheter att delta – särskilt ungdomar. Tillsammans med organisationen Plant-for-the-Planet ger vi dessa skolbarn möjlighet att uppleva hur de kan bidra till sin framtid. Varje träd fångar upp koldioxid, vilket bidrar till att mildra klimatförändringarna”, säger Anna-Liisa Myllynen, Senior Vice President, Sustainability på Stora Enso Wood Products.


Trädplantering, plocka skräp eller donera till lokala skolor är bara några exempel på vårt volontärarbete i samhället. Våra anställda världen över, från chefer till ingenjörer, har gått samman för att stödja lokala volontärverksamheter. Genom våra investeringar i samhället kan vi hjälpa lokala samhällen att blomstra, öka miljömedvetenheten och ta itu med samhällsutmaningar som klimatförändringar.