SIA Glass övergår från plast till FiberCup på grund av hållbarhet och design

Publicerat 14 augusti 2019
Det svenska glassvarumärket SIA Glass introducerar en ny förnybar förpackning från Arta Plast för en del av sitt sortiment. Den nya förpackningen tillverkas av kartongen Cupforma Natura™ by Stora Enso och bidrar till företagets miljömässiga hållbarhet genom att minska miljöpåverkan med 50 procent jämfört med den tidigare plastförpackningen.

SIA Glass är en del av Sveriges äldsta familjeägda företag, Bertek Group, som har en tradition inom lokalproducerade, högklassiga livsmedel ända sedan 1569. I dag säljs SIA Glass på stormarknader överallt i Sverige. Företaget strävar efter att halvera sitt klimatavtryck senast 2025 och ser därför över hela sin portfölj för att minska mängden fossila material i förpackningarna. SIA Glass första steg mot att uppnå målet var att byta ut förpackningen för sitt ekologiska och laktosfria butikssortiment mot en 0,65 liters förpackning av kartong från Stora Enso.

”Det var en utmaning att hitta en innovativ, förnybar förpackning som kunde hjälpa oss att minska mängden fossila material eftersom vi inte kunde kompromissa med den ovala formen. Den är en etablerad del av vårt varumärke och är till 94 procent det som våra kunder känner igen våra produkter på. Så för oss är formen, hållbarheten och tätheten de viktigaste egenskaperna hos förpackningarna,” säger Stefan Carlsson på SIA Glass.

SIA Glass diskuterade sina behov med den svenska förpackningstillverkaren Arta Plast som presenterade FiberCup som en lösning. FiberCup erbjuder ett lågt koldioxidavtryck samt den formbarhet och funktionalitet som krävs. Mer än hälften av FiberCup är förnybart material och den kan återvinnas i kartonginsamlingen i Sverige. Bytet till FiberCup minskar koldioxidutsläppen för SIA Glass med 109 ton per år, 37 procent mindre jämfört med plastförpackningen.

”SIA Glass fäster stor vikt vid förpackningen. Företaget har funnits i över 450 år och hållbarhet har alltid varit en integrerad del av vår verksamhet. Konsumenterna kräver i allt större utsträckning förnybara förpackningar med så lite fossila material som möjligt. Den nya förpackningen används nu för en del av vår portfölj och är ett steg i rätt riktning. Vi fortsätter utveckla förpackningslösningar med lågt koldioxidavtryck för hela vårt sortiment”, säger Stefan Carlsson.