Livsmedelssäker kraftliner från Stora Enso öppnar upp nya marknadssegment för företag

Publicerat 28 maj 2020
Övergången från plast till förnybara förpackningar och tillväxten inom e-handeln har skapat en allt större efterfrågan på kraftliner för wellpappförpackningar. AvantForte™ by Stora Enso är en ny kraftliner som öppnar upp nya premiumsegment för producenter av wellpappförpackningar och hjälper dem tillgodose varumärkesägarnas behov av högpresterande, säkra och plastfria förpackningar med lägre materialåtgång.

”För att uppfylla de allt striktare kraven på livsmedelssäkerhet och samtidigt minska förpackningarnas vikt behövs högklassiga material. Konverterarna som producerar wellpappförpackningar har utvecklat sina processer och kommer att gynnas av en ny högpresterande kraftliner. AvantFortes höga styrka och goda tryckbarhet gör det möjligt för producenterna att designa och tillverka miljövänliga, plastfria premiumförpackningar som väger mindre och därmed minska såväl koldioxidutsläppen som mängden avfall”, säger Henna Pääkkönen-Alvim, SVP, Containerboard Business Unit.

AvantForte blir flaggskeppet för Avant, Stora Ensos produktfamilj för wellmaterial. AvantForte tillverkas helt och hållet av nyfiber från hållbart skogsbruk och finns tillgänglig med vit eller brun ovansida. Stora Enso konverterar en produktlinje för bestruket träfritt papper på bruket i Uleåborg i Finland till att producera kraftliner. Tillverkningen med den konverterade kartongmaskinen inleds under fjärde kvartalet 2020.

Förnybara och återvinningsbara AvantForte erbjuder högre kvalitet och bättre egenskaper till en lägre vikt än andra kraftliners. Standardstrukturen för kraftliners består numera av två skikt. AvantForte bygger i stället på den patentsökta tekniken Tri-Ply™ by Stora Enso, som ger produkter med tre fiberskikt för maximal styrka, minskad vikt per förpackning och bättre tryckbarhet. AvantForte är upp till 10 procent mer hållfast än andra kraftliners och passar för krävande användningsområden som förutsätter styrka, renhet och utmärkta visuella egenskaper, till exempel förpackningar för färska, feta och fuktiga livsmedel samt e-handelsförpackningar för premiumsegmentet.

Ladda ner bild

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och våra aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon.