Nytänkande hållbarhet i varje steg av leveranskedjan

Publicerat 10 januari 2021
Vi strävar efter att erbjuda våra kunder förnybara produkter och möjlighet att införa innovativa lösningar i leveranskedjan för att tillgodose konsumenternas ökande efterfrågan på miljövänliga och cirkulära lösningar. Det omfattar allt från anskaffning av råmaterial till produktion, förpackningar och logistik.

Vissa oljebaserade plaster och material som tillverkas av fossila bränslen kommer att vara svårare att ersätta än andra, men varje litet steg gör stor skillnad. EcoFishBox har till exempel stor betydelse för processen att leverera färsk fisk från producent till butik på ett miljövänligare sätt. Även konsumenterna ingår i den här kedjan.

Förnybara resurser skapar en produkt som är enklare att återvinna

EcoFishBox går att återvinna, och det huvudsakliga råmaterialet är förnybar träfiber. Förpackningar tillverkade av förnybara material återvinns i betydligt högre grad. Återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar är dubbelt så hög som för plast i Europa. 2017 återvanns 85,5 % av alla fiberbaserade förpackningar, jämfört med 41,9 % av plastförpackningarna. 2 Källa: Eurostat

En av våra kunder, Kalaneuvos, tog första steget mot en mer miljövänlig verksamhet med EcoFishBox år 2017. De har upptäckt fler fördelar än de miljömässiga!

”Hållbarhet är inte längre en fråga om val – vi vet vad det innebär för vår verksamhet.”

Toni Hukkanen, COO på Kalaneuvos, Finland

I början var medarbetarna på Kalaneuvos oroliga för att bytet till EcoFishBox skulle påverka kylkedjan. Men det främsta skälet till att de fortfarande använder EcoFishBox är just att kylkedjan har fungerat hela vägen fram till kunderna från första stund.

Enligt Kalaneuvos utgör färsk fisk som levereras i expanderad polystyren (EPS) ett stort problem – inte främst för dem själva, utan för kunderna inom återförsäljning, hotell och restaurang. Det är de som måste hantera och kassera förpackningarna. Kundnöjdheten har ökat avsevärt sedan de började använda EcoFishBox, eftersom den nya, hållbara förpackningen för fisk både är enkel att hantera och smidig att återvinna för kunderna.

Läs mer

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest